აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ვაშლის დაცვის სქემა

მიძინების პერიოდი, ნაცრისფერი კონუსი
მიძინების პერიოდი, ნაცრისფერი კონუსი
მწვანე კონუსის ფაზა
მწვანე კონუსის ფაზა
კოკრების გამოჩენა
კოკრების გამოჩენა
ვარდისფერი კონუსი, ყვავილობის დასაწყისი
ვარდისფერი კონუსი, ყვავილობის დასაწყისი
ყვავილობა
ყვავილობა
ყვავილობის დასასრული
ყვავილობის დასასრული
გამონასკვა
გამონასკვა
თხილის ზომის ნაყოფები
თხილის ზომის ნაყოფები
კაკლის ზომის ნაყოფები
კაკლის ზომის ნაყოფები
ნაყოფის ზრდა
ნაყოფის ზრდა
თესლის ფორმირება
თესლის ფორმირება
სიმწიფის დასაწყისი
სიმწიფის დასაწყისი
სიმწიფე
სიმწიფე
შეტანის ფაზა