დარვინი

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების მაღალეფექტური ინსექტიციდი, რომელიც კულტურებს იცავს მღრღნელი და მწუწნი მავნებლებისაგან. დარვინს ასევე აქვს ტრანსლამინარული მოქმედების მექანიზმი, სწრაფად შეიწოვება ფოთლებიდან, გადაადგილდება ფლოემაში (ქსოვილი), შესაბამისად მის ეფექტზე წვიმა და ტემპერატურა არ ახდენს გავლენას. პრეპარატი ხასიათდება კარგი თერმოსტაბილურობით, ერთნაირად ეფექტურია, როგორც დაბალი, ასევე მაღალი ტემპერატურების დროს.

მოქმედების მექანიზმი:

აცეტამიპრიდი- სისტემური მოქმედება

მავნებლებში არღვევს ნერვული იმპულსების გადაცემის პროცესს, რაც იწვევს მათ სწრაფ დაღუპვას.

შეიწოვება მცენარის ქსოვილის მიერ და სწრაფად მოძრაობს სისტემური ტრანსლამინარული აქტივობით მთელი ფოთლის დასაცავად.

თვისებები:

  • ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის, ნაწილობრივ მავნებელია ფრინველების, ცხოველების და ნაკლებად ტოქსიკური ფუტკრებისთვის.
  • პრეპარატი ეფექტურია მავნებლის ყველა სტადიის წინააღმდეგ.
  • შესაძლებელია მისი გამოყენება სხვა პერსიტიცდებთან ერთად.

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი მავნებელი პრეპარატის

ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის

პერიოდი (გამოყენების

ჯერადობა)

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
ვაზი ფოთლიხვევიები 0.075 -0.1 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 25(2-3) 3(3)
თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი ბუგრები 0.15 -0.2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2-3) 3(3)
კაკლოვნები ბუგრები 0.075 -0.1 20(2-3) 3(3)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 0.045 -0.06 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(2-3) 3(3)
ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურები მწვანე ბუგრი, ფრთათეთრა, ბაღჩის ბუგრი, ბამბის ხვატარი 0.045 -0.06 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2-3) 3(3)
ხორბალი ბაღლინჯო, მავნე კუსებურა 0.03 -0.04 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(2-3) 3(3)
სიმინდი ბუგრები 0.03 -0.04 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(2-3) 3(3)
საძოვრები, კალიებით დასახლებული მიწის ნაკვეთები კალიები 0.045 -0.06 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(2-3) 3(3)
თამბაქო ბუგრები 0.045 -0.06 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2-3) 3(3)
კენკროვნები ბუგრები, ფოთლიხვევია, თრიფსები 0.075 -0.1 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2-3) 3(3)

 

შეფუთვა

150 gr.