ორიონი

კულტურა:

  • ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, კიტრი, კომბოსტო, კურკოვანი ხეხილი, პომიდორი, წიწაკა

მავნებლები:

  • ვაშლის ჩრჩილი, თეთრულა, კომბოსტოს ჩრჩილი, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ყურძნის ჭია
54.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

ორიონი, ინსექტიციდი

მოქმედი ნივთიერება: ემამექტინი ბენზოატი 53 გ/ლ + ინდოქსაკარბი 106 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი

დანიშნულება: კონტაქტურ‐ნაწლავური მოქმედების ტრანსლამინარული ინსექტიციდი ბოსტნეულის, ვაზის, ხეხილის, სიმინდის ქერცლპრთიანი მავნებლების ფართო სპექტრისაგან დასაცავად.

პრეპარატი თავსებადია: თითქმის ყველა პესტიციდთან და აგროქიმიკატთან. არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურისათვის.

კულტურა,

დასამუშავებელი

ობიექტი

მავნებელი პრეპარატის

ხარჯვის

ნორმა

(ლ/ჰა, კგ/ჰა,

ლ/ტ, კგ/ტ)

გამოყენების

ხერხი, დრო,

გამოყენების

თავისებურება

ლოდინის

პერიოდი

(გამოყენებ

ის

ჯერადობა)

დამუშავებულ

ფართობზე

ხელით

(მექანიზირე

ბული)

სამუშაოების

დაწყების დრო

ვაზი ყურძნის ჭია

ფოთლიხვევიები

0.3‐0.45 ლ/ჰა  

 

შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

15(2) 10(4)
თესლოვნები (ვაშლი,

მსხალი)

ჩვეულებრივი

აბლაბუდიანი

ტკიპა, ბუგრები,

ფოთლის

მენაღმეები,

არაფარდი

პარკხვევია

ფოთლიხვევიები,

ვაშლის ნაყოფჭამია

0.3‐0.45 ლ/ჰა შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

15(3) 10(4)
ბოსტნეული

(პომიდორი, კიტრი,

კარტოფილი,

კომბოსტო,

ბადრიჯანი, წიწაკა)

ჩრჩილი

კოლორადოს ხოჭო,

თეთრულები,

კომბოსტოს

ხვატარი, ფოთლის

მენაღმეები, ბუგრი,

სათბურის

ფრთათეთრა,

ჩვეულებრივი

აბლაბუდიანი ტკიპა

0.3‐0.45 ლ/ჰა შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

15(2) 10(4)
სიმინდი მარცვლეულის

ხვატარი

0.3‐0.45 ლ/ჰა  

 

შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

15(3) 10(4)

გააჩნია დაბალი ტოქსიკურობა ფუტკარსა და სასარგებლო მწერებზე. რეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში არ არის საშიში ფუტკრებისათვის.

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, კიტრი, კომბოსტო, კურკოვანი ხეხილი, პომიდორი, წიწაკა

ინსექტიციდი

ვაშლის ჩრჩილი, თეთრულა, კომბოსტოს ჩრჩილი, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ყურძნის ჭია