გრავიტონი

კულტურა:

  • ატამი, ბალი, გარგარი, ვაზი, ვაშლი, თხილი, კარტოფილი, მსხალი, სტაფილო, ციტრუსი

დაავადება:

  • ალტერნარიოზი, კლასტერსპოროზი, ლაქიანობა, ნაცარი, სოკოვანი დაავადება, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, შავი სიდამპლე

ნივთიერება:

  • დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
12.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

გრავიტონი სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი დამცავი, პროფილაქტიკური და სამკურნალო მოქმედებით. ის იცავს კულტურას დაავადებების გამომწვევი პათოგენებისგან, უზრუნველყოფს მოსვლიანობასა და მის ხარისხს. გრავიტონი გამოიყენება ვაშლისა და მსხლის კულტურებში ქეცის წინააღმდეგ, კურკოვან კულტურებში კლასტეროსპორიოზის, ქეცისა და კოკომიკოზის, შაქრის ჭარხალში ნაცარისა და ცერკოსპოროზის, კარტოფილსა და პომიდორში ფიტოფტოროზის წინააღმდეგ, ციტრუსში ქეცის, სტაფილოში ალტერნარიოზის, ხოლო თხილსა და მიწისთხილში ლაქიანობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. დიფენოკონაზოლი მოქმედებს მცენარეში სოკოს პათოგენების შეღწევის წინააღმდეგ და ხელს უშლის ჰაუსტორიის წარმოქმნას. იგი აჩერებს სოკოვანი დაავადების განვითარებას უჯრედულ მემბრანებში სტეროლების ბიოსინთეზში ჩარევით. ზოგიერთი მცენარეთა დაცვის საშუალებებისგან განსხვავებით რომლებიც რჩებიან მცენარის ზედაპირზე და ებრძვიან პათოგენს ლოკალურად, მხოლოდ უშუალოდ მასთან კონტაქტის დროს, გრავიტონი ნაწილდება მთლიანად ფოთლის ზედაპირზე და შეიწოვება ფოთლის ქსოვილებში, სადაც იქმნება ერთგვარი რეზერვუარი, რაც განაპირობებს ფოთლის, როგორც შესხურებული, ასევე შეუსხურებელი ნაწილის დაცვას.

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
დაავადება პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
/ჰა.
გამოყენების
ხერხი,დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
ვაშლი ქეცი 0,15-0.2  შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(4) 7(3)
მსხალი ქეცი 0,15-0.2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(4) 7(3)
კურკოვანი კულტურები კლასტეროსპოიოზი, ქეცი, კოკომიკოზი 0.2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21(2) 7(3)
შაქრის ჭარხალი ნაცარი, ცერკოსპოროზი 0.4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2) 7(3)
ციტრუსები ქეცი 0.5-0.6 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2) 7(3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 0.3-0.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(4) 7(3)
პომიდორი ფიტოფტოროზი 0.3-0.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(4) 7(3)
სტაფილო ალტერნარიოზი 0.3-0.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(4) 7(3)
თხილი, მიწისთხილი ლაქიანობა 0.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში -4 7(3)
წონა N/A
შეფუთვა

0.25ლ, 0.5ლ, 1ლ

კულტურები

ატამი, ბალი, გარგარი, ვაზი, ვაშლი, თხილი, კარტოფილი, მსხალი, სტაფილო, ციტრუსი

დაავადებები

ალტერნარიოზი, კლასტერსპოროზი, ლაქიანობა, ნაცარი, სოკოვანი დაავადება, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, შავი სიდამპლე