მისტერი

კულტურა:

  • ბოსტნეული, ვაზი, თესლოვანი ხეხილი, კაკალი, კენკროვნები

დაავადება:

  • ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე

ნივთიერება:

  • კრეზოქსიმ-მეთილი 100 გ/ლ + ბოსკალიდი 200 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • სუსპენზიური კონცენტრატი (სკ)
54.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

მისტერი არის სისტემური  და სამკურნალო მოქმედების ფუნგიციდი, რომელიც ეფექტურად მოქმედებს ნაცრისა და ნაცრისფერი სიდამპლის წინააღმდეგ საბრძოლველად. კრეზოქსიმ მეთილის და ბოსკალიდის კომბინაცია ბლოკავს უკრედში ენერგიის წარმოებას, აფერხებს სოკოს სასიცოცხლო ფუნქციებს და ეფექტურად მოქმედებს სოკოვანი დაავადების სხვადასხვა მეტაბოლურ სტადიაზე. მისტერ ახასიათებს ტრანსლამინარული  მოქმედება. იგი ნაწილდება მთლიანად ფოთლის ზედაპირზე და შეიწოვება ფოთლის ქსოვილებში, სადაც იქმნება ერთგვარი რეზერვუარი, რაც განაპირობებს ფოთლის როგორც შესხურებული, ასევე შეუსხურებელი ნაწილის ხანგრძლივ დაცვას. 

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
დაავადება პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(ლ/ჰა)
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე 0.4 7 (3)
ხეხილი ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე 0.4 7 (3)
ბოსტნეული კულტურები ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე 0.4 7 (3)
კაკლოვნები ნაცარი,

ნაცრისფერი სიდამპლე

0.4 7 (3)
კენკროვნები ნაცარი,

ნაცრისფერი სიდამპლე

0.4 7 (3)
წონა N/A
შეფუთვა

0.25ლ, 1ლ

კულტურები

ბოსტნეული, ვაზი, თესლოვანი ხეხილი, კაკალი, კენკროვნები

დაავადებები

ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე