ბოიკოტი

კულტურა:

  • ატამი, ვაზი, თხილი, კარტოფილი, მარცვლეული, მზესუმზირა

მავნებლები:

  • აზიური ფაროსანა, ამბროზიის ხოჭო, ბუგრი, თრიფსი, თხილის ცხვირგრძელა, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭია, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფარიანები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილი

ნივთიერება:

  • ქლორპირიფოსი 500 გ/ლ + ციპერმეტრინი 50 /ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
11.15
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

ბოიკოტი კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედების ინსექტო-აკარაციდი, რომელიც ეფექტურად გამოიყენება მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. მისი მოქმედება მოიცავს ფართო სპექტრს, კონკრეტულად კი აკონტროლებს მწუწნი და მღრღნელი მწერების დიდ რაოდენობას და ტკიპებს კულტურების დიდ ნაწილზე ფოთლებსა და ნიადაგში. ნაერთის მოქმედება ვლინდება მავნებლის განვითარების ყველა სტადიაზე: მოზრდილებზე, ლარვებსა და ნიმფებზე. 

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
მავნებელი პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
ვაშლი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები 1.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 40(2) 7(3)
ხორბალი ჭია წურბელა, პურის ბზუალა 0.5-1.0 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30(1) 10(4)
ქერი მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო 0.5-1.0 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30(1) 10(4)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 0.5-1.0 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 40(2) 10(4)
შაქრის ჭარხალი ცხვირგრძელა, რწყილები 1-1.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30(2) 10(4)
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები კალიები (მატლების განვითარების პერიოდში) 0.3-0.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(1) 10(4)
ციტრუსები ფარიანები, ცრუფარიანები, მენაღმე ჩრჩილი 1.5-2.0 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 40(1) 10(4)
ვაზი ფარიანები, ცრუფარიანები 1.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 40(1) 10(4)
სიმინდი სიმინდის ფარვანა 0.75-1.0 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30(2-3) 10(4)
პომიდორი კოლორადოს ხოჭო
ბუგრები
1,2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30(1) 10(4)
წონა N/A
შეფუთვა

0.25ლ, 1ლ

კულტურები

ატამი, ვაზი, თხილი, კარტოფილი, მარცვლეული, მზესუმზირა

ინსექტიციდი

აზიური ფაროსანა, ამბროზიის ხოჭო, ბუგრი, თრიფსი, თხილის ცხვირგრძელა, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭია, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფარიანები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილი