ბარონი

კულტურა:

  • ატამი, ბადრიჯანი, გოგრა, ვაზი, კარტოფილი, ნესვი, პომიდორი, საზამთრო, ციტრუსი, წიწაკა

დაავადება:

  • ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი, ბაქტერიული დაავადება, ლაქიანობა, ფოთლის სიხუჭუჭე, ფომოფსისი, შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე, ჭრაქი

ნივთიერება :

  • სპილენძის ჰიდროქსიდი 770 გ/კგ

პრეპარატული ფორმა:

  • სველებადი ფხვნილი
10.15

სპილენძის ჰიდროქსიდი 770 გ/კგ; სფ

გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

დანიშნულება: 

პრევენციული და დამცავი ხასიათის მქონე, კონტაქტური მოქმედების, ფართო სპექტრის ფუნგიციდი სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ.

მოქმედების მექანიზმი:

სპილენძის ჰიდროქსიდი – კონტაქტური მოქმედება

კლავს პათოგენურ უჯრედებს ფერმენტებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ცილების დენატურაციის გზით. 

თვისებები:

  • აფერხებს სოკოს სპორების გაღივების პროცესს
  • ბლოკავს პათოგენის შეღწევადობას უჯრედში
  • ანელებს ცილის ბიოსინთეზს
  • ამცირებს მემბრანის გამტარობას
  • თავსებადია სხვა პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებთან. დაუშვებელია მისი შერევა მჟავა რეაქციისა და ძლიერი ტუტე რეაქციის პროდუქტებთან
  • რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის   ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი პრეპარატის ხარჯვის ნორმა დაავადება გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი, გამოყენების ჯერადობა დამუშავებულ

ფართობზე ხელით

(მექანიზირებული)

სამუშაოების

დაწყების დრო

ვაზი 2 კგ/ჰა ჭრაქი, ანთრაქნოზი. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. გამოიყენეთ, როდესაც ყლორტის სიგრძე მიაღწევს 10 სმ- ს. გამოიყენეთ უფრო მაღალი დოზა, როდესაც შეინიშნება დაავადებისთვის ხელსაყრელი პირობები. სპილენძის მიმართ მგრძნობიარე ჯიშებში შესაძლოა შეინიშნოს ფოთლის დაზიანება 20 (4) 3 (1)
კაკლოვნები

(კაკალი, თხილი)

1.5-2 კგ/ჰა მურა ლაქიანობა, ნეკროზი, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი ნუშში გამოიყენეთ კვირტის დაბერვის დროს ფოთლის / ყვავილის განვითარების ადრეულ სტადიამდე. თხილში გამოიყენეთ ყვავილობის დასაწყისში. გაიმეორეთ შესხურება ყვავილობისას 7-10 დღის ინტერვალით. შეიძლება ხშირი წვიმის დროს საჭირო გახდეს დამატებითი შესხურება. 21 (3) 3 (1)
კარტოფილი

პომიდორი

1.5-2 კგ/ჰა ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 (3)

7 (3)

7 (3)
თესლოვნები (ვაშლი, მსხალი და სხვა) 1.5კგ/ჰა ქეცი, ფოთლის სიხუჭუჭე,

ბაქტერიული სილაქავე.

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. გამოიყენეთ მწვანე კვირტის გამოჩენისას და გაიმეორეთ 10-14 დღიანი ინტერვალით.  15 (3) 3 (1)
კურკოვნები (ატამი, გარგარი, ბალი, ალუბალი და სხვა) 1.5-1.7კგ/ჰა მონილიოზი, ნეკროზი,

ფოთლის სიხუჭუჭე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. გაზაფხულზე შეასხურეთ კვირტის დაბერვის დროს ფოთლის / ყვავილის განვითარების ადრეულ სტადიამდე. 15 (2) 3 (1)

 

წონა N/A
შეფუთვა

0.25კგ, 0.5კგ, 10კგ, 1კგ

კულტურები

ატამი, ბადრიჯანი, გოგრა, ვაზი, კარტოფილი, ნესვი, პომიდორი, საზამთრო, ციტრუსი, წიწაკა

დაავადებები

ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი, ბაქტერიული დაავადება, ლაქიანობა, ფოთლის სიხუჭუჭე, ფომოფსისი, შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე, ჭრაქი