კაპტანლი

კულტურა:

  • ატამი, ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, მსხალი, ნუში

დაავადება:

  • ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, კლასტერსპოროზი, სიდამპლე, ფიტოფტოროზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, ყავისფერი სიდამპლე, ჭრაქი
64.80
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

კაპტანლი

მოქმედი ნივთიერება: კაპტანი 900 გ/კგ; წდგრ

ფუნგიციდი

კაპტანლი არის სამკურნალო მოქმედებითი ფუნგიციდი, რომელიც სოკოებისა მრავალრიცხვოვანი სახეობების დაავადებების წინააღმდეგ გამოიყენება. ეფექტურია ვაზში, ხეხილში, ბოსტნეულსა და ბაღჩეულში. განსაკუთრებით აქტიურია ვაშლისა და მსხლის ქეცის, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭისა და მონილიოზის მიმართ.

კაპტანლი თავსებადია თითქმის ყველა პესტიდიცსა და აგროქიმიკატებთან, არ არის თავსებადი პრეპარატებთან, რომლებიც წყალხსნარებში ამჟღავნებენ ტუტე რეაქციას. არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურისათვის. ტოქსიკურია ფუტკრებისათვის.

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
დაავადება პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი ქეცი, ნაცარი 1,1 კგ/ჰა 40(4)
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი

ნაცრისფერი სიდამპლე

1,1 კგ/ჰა 30(4)
ატამი, გარგარი,

ქლიავი,ალუბალი, მარწყვი

ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი

პერენოსპოროზი

1,1 კგ/ჰა 20(2)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 1,1 კგ/ჰა 20(2)
კიტრი,

პამიდორი

ანთრაქნოზი

პერენოსპოროზი

1,1 კგ/ჰა 20(2)

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება: შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში.

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების დრო: 7(3).

წონა N/A
კულტურები

ატამი, ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, მსხალი, ნუში

დაავადებები

ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, კლასტერსპოროზი, სიდამპლე, ფიტოფტოროზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, ყავისფერი სიდამპლე, ჭრაქი