ჰერკულესი

კულტურა:

  • ვაზი, კაკალი, კენკროვნები, კურკოვანი ხეხილი, ნესვი, სალათის ფურცელი

დაავადება:

  • ლაქიანობა, მონილიოზი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, სიდამპლე, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, ყავისფერი სიდამპლე
108.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

ჰერკულესი

ფუნგიციდი

ციპროდინილი 200 გ/ლ + ბოსკალიდი 200 გ/ლ

სუსპენზიის კონცენტრატი (სკ)

დანიშნულება

ჰერკულესი არის სამკურნალო, დაცვითი და პროფილაქტიკური მოქმედების მქონე სისტემური ფუნგიცდი რომელიც გამოიყენება ფართო სპექტრის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. ამ ორი ნივთიერების კომბინაცია ბლოკავს ფერმენტების მოქმედებას, ასევე მცენარეში ამცირებს ამინომჟავების წარმოქმნას.

ორი ნივთიერების კომბინაციას აქვს სინერგიული ეფექტი სიდამპლისა და სხვა სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ: მეთიონინის ბიოსინთეზის პროცესის ინჰიბიტიორი ციპროდინილი და სუკინის დეჰიდროგენეზის ინჰიბიტიორი (SDHI) ბოსკალიდი, ხელს უშლის სპორების გაღვივებას, აფერხებს სოკოს უჯრედების ზრდასა და მის შეჭრას მცენარეში.

 რეზისტენტობის მართვა

ციპროდინილი ჯგუფი 9 ფუნგიცდი
ბოსკალიდი ჯგუფი 7 ფუნგიციდი

ჰერკულესი რეზისტენტობის მართვის მიზნით კლასიფიცირდება მე-7 და მე-9 ჯგუფებში. რეზისტენტობა შეიძლება განვითარდეს თუ ერთი ჯგუფის პროდუქტები გამოიყენება მუდმივად.  რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ჰერკულესი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით. დაავადების განვითარებისთვის ხელსაყრელ პირობებში პრეპარატი გამოიყენეთ მოკლე ინტერვალით, ფუნგიციდებთან ნარევში, რომელთაც განსხვავებული მოქმედების მექანიზმი აქვთ.

თავსებადობა

თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის  შერევით.

 ფიტოტოქსიკურობა

რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის   ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ. ცხელ ან მშრალ ამინდში შესხურებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის დაზიანება.

ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე

დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 714 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზდე და კულტურის ზრდის სიჩქრაზე.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები

ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის. არ დააბინძუროთ მდინარეები, გუბურები, წყლის არხები პრეპარატით, გამოყენებული ჭურჭლით ან ნარჩენებით.

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი

დაავადება პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(ლ/ჰა)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

35 (2-3) 7(3)
წიწაკა ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

14 (2-3) 7(3)
სალათის ფურცელი სკლეროცინიით გამოწვეული შტამპის ან ღეროს სიდამპლე 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

14 (2-3) 7(3)
კერნკროვნები ( მარწყვი, ჟოლო, მოცვი და სხვა) ნაცრისფერი სიდამპლე 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

7 (2-3) 7(3)
ნესვი ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

14 (2-3) 7(3)
კურკოვანი ხეხილი მონოლიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

14 (2-3) 7(3)
თესლოვანი ხეხილი ქეცი, ნაცარი, მონოლიოზი, ფოთლის ლაქიანობა 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

14 (2-3) 7(3)
კაკლოვანი კულტურები სიდამპლეები 0.4-0.8 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

14 (2-3) 7(3)

 

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, კაკალი, კენკროვნები, კურკოვანი ხეხილი, ნესვი, სალათის ფურცელი

დაავადებები

ლაქიანობა, მონილიოზი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, სიდამპლე, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, ყავისფერი სიდამპლე