მერტონი

კულტურა:

  • ვაზი, თხილი

დაავადება:

  • ლაქიანობა, ნაცარი, ჟანგა
5.85
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

მერტონი

ფუნგიციდი, ინსექტიციდი

მოქმედი ნივთიერება: გოგირდი 800 გ/კგ

წყალში დისპერსირებადი გრანულა

დანიშნულება:

მერტონი არის კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი და აკარიციდი, რომელიც გამოიყენება უმეტესი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ნაცროვანი და ზოგიერთი სხვა სახის დაავადებებისა და ტკიპების წინააღმდეგ.

მერტონს უნიკალური პრეპარატული ფორმის მეშვეობით ახასიათებს კარგი მიმწებებლობა, ასევე, კონტაქტური მოქმედება და აქტიურობა აირად ფაზაში. მისი ნაწილაკების იდეალური ზომა განაპირობებს კარგ ხსნადობას, წარმოქმნის ერთგვაროვანსა და მდგრად სუსპენზიას.

მერტონის გამოყენება დაშვებულია ორგანულ მეურნეობაში.

რეზისტენტობის მართვა:

ჯგუფი M02 ფუნგიციდი

მერტონი არის M02 ჯგუფის ფუნგიციდი. M02 ფუნგიციდების მრავალჯერადმა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ამა თუ იმ სოკოვანი დაავადების გენეტიკური თვისებების ცვლილება და გახდეს მის მიმართ რეზისტენტული. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად მერტონი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები გამოიყენეთ მონაცვლეობით.

ფიტოტოქსიკურობა:

რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ.

ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე

დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 710 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზე და კულტურის ზრდის სიჩქარეზე.

 

კულტურა, დასამუშავებე ლი

ობიექტი

დაავადება, მავნებელი პრეპარატ ის ხარჯვის ნორმა (

კგ/ჰა)

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენები ს

ჯერადობა)

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების

დრო

ვაზი ნაცარი 2-4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(-3) 4(1)
თესლოვანი

და კურკოვანი ხეხილი

ნაცარი 2-4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-5) 4(1)
გოგროვნები ნაცარი 2-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2-3) 4(1)
პარკოსნები

(ლობიო,

ბარდა)

ანთრაქნოზი, ჟანგა 1.5-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2-5) 4(1)
ბოსტნეული პერონოსპოროზი 1.5-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(3-5) 4(1)
კიტრი, პომიდორი ალტერნარიოზი,

სილაქავეები, ანთრაქნოზი

2-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2) 4(1)
ვაზი გალებიანი ტკიპა 3-5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(1-2) 4(1)
ხეხილი ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

კუნელის ტკიპა

ხეხილის,

წითელი ტკიპა

3-5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(1-2) 4(1)

 

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, თხილი

დაავადებები

ლაქიანობა, ნაცარი, ჟანგა