მერტონი

კულტურა:

  • ვაზი, თხილი

დაავადება:

  • ლაქიანობა, ნაცარი, ჟანგა

ნივთიერება :

  • გოგირდი 800 გ/კგ

პრეპარატული ფორმა:

  • წყალში დისპერსირებადი გრანულები
5.85
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

მერტონი

ფუნგიციდი, ინსექტიციდი

დანიშნულება:

მერტონი არის კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი და აკარიციდი, რომელიც გამოიყენება უმეტესი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ნაცროვანი და ზოგიერთი სხვა სახის დაავადებებისა და ტკიპების წინააღმდეგ.

მერტონს უნიკალური პრეპარატული ფორმის მეშვეობით ახასიათებს კარგი მიმწებებლობა, ასევე, კონტაქტური მოქმედება და აქტიურობა აირად ფაზაში. მისი ნაწილაკების იდეალური ზომა განაპირობებს კარგ ხსნადობას, წარმოქმნის ერთგვაროვანსა და მდგრად სუსპენზიას.

მერტონის გამოყენება დაშვებულია ორგანულ მეურნეობაში.

რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ.

 

კულტურა, დასამუშავებე ლი

ობიექტი

დაავადება, მავნებელი პრეპარატ ის ხარჯვის ნორმა (

კგ/ჰა)

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენები ს

ჯერადობა)

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების

დრო

ვაზი ნაცარი 2-4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(-3) 4(1)
თესლოვანი

და კურკოვანი ხეხილი

ნაცარი 2-4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-5) 4(1)
გოგროვნები ნაცარი 2-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2-3) 4(1)
პარკოსნები

(ლობიო,

ბარდა)

ანთრაქნოზი, ჟანგა 1.5-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2-5) 4(1)
ბოსტნეული პერონოსპოროზი 1.5-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(3-5) 4(1)
კიტრი, პომიდორი ალტერნარიოზი,

სილაქავეები, ანთრაქნოზი

2-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2) 4(1)
ვაზი გალებიანი ტკიპა 3-5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(1-2) 4(1)
ხეხილი ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

კუნელის ტკიპა

ხეხილის,

წითელი ტკიპა

3-5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(1-2) 4(1)

 

წონა N/A
შეფუთვა

0.8კგ, 1კგ, 25კგ

კულტურები

ვაზი, თხილი

დაავადებები

ლაქიანობა, ნაცარი, ჟანგა