პირატი

კულტურა:

  • ბოსტნეული, ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ნესვი, საზამთრო, ციტრუსი

მავნებლები:

  • ვერცხლისფერი ტკიპა, კაკლის ტკიპა, კუნელის ტკიპა, მსხლის ფსილა, ობობა ტკიპა, ტკიპა, ყურძნის ჭია, ჭიჭინობელა
22.95
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

პირატი, ინსექტიციდი

200 გ/კგ ტებუფენპირადი

სველებადი ფხვნილი (სფ)

დანიშნულება:

პრეპარატი წარმოადგენს ტრანსლამინარულ ინსექტო-აკარიციდს, რომელიც ებრძვის სასოფლო სამეურნეო კულტურების ყველა სახეობის მავნე ტკიპებსა და ჭიჭინობელებს. იგი მოქმედებს ტკიპების განვითარების ყველა ფაზაზე, მათ შორის ტკიპას კვერცხებზეც. პრეპარატი მოქმედებს შეხებით და საჭმლის მომნელებელი სისტემის საშუალებით. შესხურებისთანავე იჭრება მცენარის წვენში და ანადგურებს იმ ტკიპასაც, რომელიც წამლობისას არ იმყოფებოდა კონტაქტში. მას გააჩნია შერჩევითი მოქმედების უნარი.

რეზისტენტობის მართვა:

ინსექტიციდი 21A ჯგუფი

პრეპარატი არის 21A ჯგუფის ინსექტიციდი. 21A ჯგუფის პრეპარატების მრავალჯერადმა შესხურებამ შეიძლება გამოიწვიოს რეზისტენტობა. ასეთ შემთხვევაში მონაცვლეობით გამოიყენეთ ალტერნატიული პროდუქტები სხვა ქიმიური ჯგუფიდან.

თავსებადობა:

პრეპარატი თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდთან და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის  შერევით. აუცილებელია მივიღოთ ერთგვაროვანი სითხე, არ უნდა ჰქონდეს ნალექი ან შესქელებული მასა.

ფიტოტოქსიკურობა:

არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურისათვის. ცხელ ან მშრალ ამინდში შესხურებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის დაზიანება.

ზემოქმედების სიჩქარე: ეფექტი შესამჩნევია შესხურების პირველივე დღიდან

დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მავნებლის ინტენსივობაზე.

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი მავნებელი პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(კგ/ჰა
)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
თესლოვნები (ვაშლი, მსხალი) ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა, ობობა ტკიპა 0.6 – 1.5კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  

 

 

 

 

 

 

 

14 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

7(3)

ვაზი ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

ვაზის ქეჩის ტკიპა

0.5-1.0კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  

 

 

14 (2)

 

 

 

7(3)

პომიდორი ტკიპები 0.5-1.6კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 (2) 7 (3)
კიტრი ტკიპები 0.5-1.6კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 (2) 7 (3)
ციტრუსები ტკიპები 1.2-1.6კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  

 

 

20 (2)

 

 

 

7(3)

ვარდი ტპიპები 0.5 – 1.0 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  

 

 

– (2-3)

 

 

 

7(3)

 

წონა N/A
კულტურები

ბოსტნეული, ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ნესვი, საზამთრო, ციტრუსი

ინსექტიციდი

ვერცხლისფერი ტკიპა, კაკლის ტკიპა, კუნელის ტკიპა, მსხლის ფსილა, ობობა ტკიპა, ტკიპა, ყურძნის ჭია, ჭიჭინობელა