აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ატმის დაცვის სქემა

კვირტის მიძინების ფაზა
კვირტის მიძინების ფაზა
კვირტის გაბერვა
კვირტის გაბერვა
ვარდისფერი კონუსი
ვარდისფერი კონუსი
ყვავილობა 20-50%
ყვავილობა 20-50%
ყვავილის ფურცლების ჩამოცვენა
ყვავილის ფურცლების ჩამოცვენა
ნასკვის გაშიშვლების დასაწყისი
ნასკვის გაშიშვლების დასაწყისი
ნასკვის გაშიშვლება
ნასკვის გაშიშვლება
კურკის გამაგრების ფაზა
კურკის გამაგრების ფაზა
მომწიფებამდე 7-10 დღით ადრე
მომწიფებამდე 7-10 დღით ადრე
შეტანის ფაზა