დიკაპრიონი

კულტურა:

  • ბადრიჯანი, ბაღჩეული კულტურები, ვაზი, ვაშლი, კენკროვნები, კიტრი, მსხალი, პომიდორი, ციტრუსი

მავნებლები:

  • ვაზის მეგალე ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა, კაკლის ტკიპა, კვირტის ტკიპა, კუნელის ტკიპა, მსხლის ჟანგა ტკიპა, მურა ტკიპა, ობობა ტკიპა, ტკიპა, ფსილა, წითელბეწვიანი ტკიპა, ხეხილის მურა ტკიპა, ხეხილის წითელი ტკიპა

ნივთიერება:

  • აბამექტინი 18 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • ემულსია კონცენტრატი ინსექტიციდი, აკარიციდი
54.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

დანიშნულება:

კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედების, არასისტემური, ფართო სპექტრის მაღალეფექტური ინსექტო-აკარიციდი ტკიპების, თრიფსების და ფსილების წინააღმდეგ. ახასიათებს ტრანსლამინარული მოქმედება, ამიტომ ამჟღავნებს მაღალ ეფექტურობას და ანადგურებს მავნებლებს ფოთლის როგორც ზედა, ასევე ქვედა მხარეზე. გამოიყენება სხვადასხვა კულტურებზე გავრცელებული მავნე მწერებისა და ტკიპების წინააღმდეგ ადრეულ ეტაპებზე და აგრეთვე გააჩნია ოვიციდური მოქმედება. იგი აფერხებს ლიპიდების სინთეზს მწერებში, წყვეტს მათ მეტაბოლიზმს, აკარგვინებს ზრდის და კვერცხდების უნარრს. ბლოკავს ელექტრულ მოქმედებას ნერვებსა და კუნთებში.

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი პრეპარატის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა მავნებელი გამოყენების ხერხი,

დრო, გამოყენების თავისებურ ება

ლოდინის პერიოდი (გამოყენები ს

ჯერადობა)

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების დრო
ვაშლი, მსხალი 0.75 ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენაღმეები ფსილები, არაფარდი

პარკხვევია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(1-3) 2(1)
წიწაკა,

ბადრიჯანი

0.3 წითელი ტკიპა,

პამიდვრის ჟანგარა ტკიპა, მენაღმე ბუზი პომიდვრის მენაღმე ჩრჩილი,

კალიფორნიის თრიფსი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(2) 2(1)
ციტრუსი 0.3-0.7 ტკიპები, თრიფსები, ფარიანები ცრუფარიანები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(1-2) 2(1)
პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული

გრუნტი)

0.3-0.45 ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ბაღჩის ბუგრი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(2) 3(-)
ვაზი 0.5-1.2 ტკიპები, ყურძნის ჭია შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(2-3) 2(1)
კარტოფილი 0.5-1.2 კოლორადოს ხოჭო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(2) 1(-)
კომბოსტო, სალათა 0.5 ჩრჩილი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 2 (1-2) 2 (1)
ყვავილოვანი კულტურები 0.5-1.2 აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(3) 3(-)
წონა N/A
შეფუთვა

0.25ლ, 1ლ

კულტურები

ბადრიჯანი, ბაღჩეული კულტურები, ვაზი, ვაშლი, კენკროვნები, კიტრი, მსხალი, პომიდორი, ციტრუსი

ინსექტიციდი

ვაზის მეგალე ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა, კაკლის ტკიპა, კვირტის ტკიპა, კუნელის ტკიპა, მსხლის ჟანგა ტკიპა, მურა ტკიპა, ობობა ტკიპა, ტკიპა, ფსილა, წითელბეწვიანი ტკიპა, ხეხილის მურა ტკიპა, ხეხილის წითელი ტკიპა