პროტონი

კულტურა:

  • ბადრიჯანი, ვაზი, კარტოფილი, კიტრი, პომიდორი, წიწაკა, ხახვი

დაავადება:

  • ალტერნარიოზი, პერონოსპოროზი, ფიტოფტოროზი, ჭრაქი
54.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

პროტონი

მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფი ‐ 113 გ/კგ + ფოლპეტი 600 გ/კგ

პრეპარატული ფორმა: წდგრ

დანიშნულება: სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი, უნივერსალური სამკურნალო და

პროფილაქტიკური დანიშნულების.

პრეპარატი თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდთან და აგროქიმიკატთან.

არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურისათვის.

გააჩნია დაბალი ტოქსიკურობა ფუტკარსა და სასარგებლო მწერებზე. რეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში არ არის საშიში ფუტკრებისათვის.

 

კულტურა,

დასამუშავებელი

ობიექტი

დაავადება პრეპარა

ტის

ხარჯვის

ნორმა

(ლ/ჰა,

კგ/ჰა,

ლ/ტ,

კგ/ტ)

გამოყენების

ხერხი, დრო,

გამოყენების

თავისებურება

ლოდინის

პერიოდი

(გამოყენების

ჯერადობა)

დამუშავებუ

ფართობზე

ხელით

(მექანიზირე

ბული)

სამუშაოები

დაწყების

დრო

ვაზი ჭრაქი,

ალტერნარიოზი,

ნაცარი,

ნაცრისფერი

სიდამპლე

1.5‐1.7

კგ/ჰა

შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

30 (5) 7(3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი,

ალტერნარიოზი

1.5‐1.7

კგ/ჰა

შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

28 (3) 7(3)
კიტრი,

პომიდორი,

ღია და

დახურული

გრუნტი

პერონოსპოროზი,

ალტერნარიოზი,

ფიტოფტოროზი

1.5‐1.7

კგ/ჰა

შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

28 (3) 7(3)
წიწაკა,

პამიდორი,

ხახვი

ალტერნარიოზი 1.5‐1.7

კგ/ჰა

შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

28 (3) 7(3)

 

წონა N/A
კულტურები

ბადრიჯანი, ვაზი, კარტოფილი, კიტრი, პომიდორი, წიწაკა, ხახვი

დაავადებები

ალტერნარიოზი, პერონოსპოროზი, ფიტოფტოროზი, ჭრაქი