ბომბა

კულტურა:

  • ანეული, ვაზი, თხილი, კენკროვნები, კივი, კურკოვანი ხეხილი, მაყვალი, მოცვი, ჟოლო, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, ციტრუსი

სარეველას სახეობა:

  • ბუჩქოვანი მერქნიანი მცენარე, ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, ერთწლიანი სარეველა, ერთწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა, მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველები, მრავალწლიანი სარეველა, მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა, ტოტალური, წყლის მცენარეები
120.50
Out stock
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

ბომბა

ჰერბიციდი

მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატის მჟავა 540 გ/ლ, იზოპროპილამინის მარილზე გადაანგარიშებით 729 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: წყალხსნარი.

სისტემური მოქმედების არასელექციური ფართო სპექტრის ტოტალური ჰერბიციდი.

ბომბა სრულიად ანადგურებს ერთწლიანი, მრავალწლიანი, ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველების მწვანე მასას, ღრმად აღწევს ფოთლებსა და ფესვებში.

თავსებადობა

თავსებადია სხვა პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის პრეპარატების შერევით. გაითვალისწინეთ, რომ შემასხურებლის მცირე მოცულობამ და ცივმა წყალმა შესაძლოა შეამციროს ნარევის თავსებადობა.

რეზისტენტობა :

ჯგუფი 9 ჰერბიციდი

მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე არ არის რეზისტენტული

დაცვითი მოქმედების პერიოდი: გამოყენების მომენტიდან, თესლიდან ახალი სარეველას აღმოცენებამდე.

ზემოქმედების სიჩქარე – სარეველების ზრდა წყდება დამუშავებისთანავე. პირველადი სიმპტომები (მცენარის შეშუპება, გაყვითლება რომელიც გამოიწვევს სრულ გაყავისფრებას, ჭკნობა) გამოვლინდება დამუშავებიდან რამდენიმე საათში. ჰერბიციდის საბოლოო მოქმედება შესამჩნევია ერთწლიანი სარეველების შემთხვევაში 5-7, ხოლო მრავალწლიანი სარეველების შემთხვევაში 7-14 დღის შემდეგ. ცივი ამინდებისა და გვალვების პირობებში შესაძლოა ეს დრო გაიზარდოს.

ფიტოტოქსიკურობა:

ფიტოტოქსიკურია ყველა კულტურისათვის მწვანე მასაზე მოხვედრისას. პრეპარატი პრაქტიკულად არ არის ტოქსიკური ძუძუმწოვრებისა და ფრინველებისთვის. სუსტად ტოქსიკურია ფუტკრებისთვის.

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი სარეველა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები 1-1.5 ლ/ჰა ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)  – (1) 7 (3)
ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები 1-2.8 ლ/ჰა ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)  – (1) 7 (3)
მარცვლოვნები მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები 1-2ლ/ჰა მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად  – (1) 7 (3)
ჩაი, (სანერგეები და მრავალწლიანი ნარგავები) მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი 1-2.8 ლ/ჰა ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება განმეორებითი შესხურებით 50 დღის შემდეგ  – (1) 7 (3)
ანეული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები ერთწლიანი და მრავალწლიანი
მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები
1-2ლ/ჰა ვეგეტირებულ სარეველებზე მათი აქტიური ზრდის პერიოდში  – (1) 7 (3)
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები – ქალაქის (სოფლის) ობიექტები. ბუჩქოვან მერქნიანი მცენარეები, ხეები 1-3ლ/ჰა ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში  – (1) 7 (3)
საირიგაციო და სადრენაჟო არხები წყლის მცენარეები 1.5-2.5 ლ/ჰა ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში  – (1) 7 (3)

 

წონა N/A
კულტურები

ანეული, ვაზი, თხილი, კენკროვნები, კივი, კურკოვანი ხეხილი, მაყვალი, მოცვი, ჟოლო, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, ციტრუსი

სარეველას სახეობა

ბუჩქოვანი მერქნიანი მცენარე, ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, ერთწლიანი სარეველა, ერთწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა, მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველები, მრავალწლიანი სარეველა, მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა, ტოტალური, წყლის მცენარეები