ლინჩი

კულტურა:

  • ანეული, ვაზი, თხილი, კენკროვნები, კივი, მარცვლეული, მინდვრები სადაც დაითესება სიმინდი, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, ჩაი, ციტრუსი

სარეველას სახეობა:

  • ბუჩქოვანი მერქნიანი მცენარე, წყლის მცენარეები

ნივთიერება:

  • გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ;

პრეპარატული ფორმა :

  • წყალხსნარი
12.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება: ლინჩი არის სისტემური მოქმედების არასელექციური ფართო სპექტრის ტოტალური ჰერბიციდი. 

 

კულტურა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) სარეველა გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები – ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: სკვერები, რკინიგზის ზონები, გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები,მინდვრის პირები და სხვა 3-5ლ/ჰა ბუჩქოვან მერქნიანი მცენარეები, ხეები ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში
საირიგაციო და სადრენაჟო არხები 3-5 ლ/ჰა წყლის მცენარეები ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში
ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები 2-3 ლ/ჰა ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)
ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები 3-5ლ/ჰა მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)
მარცვლოვნები 2-3ლ/ჰა მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად
ჩაი, (სანერგეები და მრავალწლიანი ნარგავები) 3-5ლ/ჰა მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება განმეორებითი შესხურებით 50 დღის შემდეგ
მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი, მზესუმზირის, სოიოს 2-3ლ/ჰა ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები  ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ
ანეული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები 2-3ლ/ჰა ერთწლიანი და მრავალწლიანი
მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები
მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მათი აქტიური ზრდის პერიოდში

 

წონა N/A
შეფუთვა

1ლ, 20ლ, 5ლ

კულტურები

ანეული, ვაზი, თხილი, კენკროვნები, კივი, მარცვლეული, მინდვრები სადაც დაითესება სიმინდი, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, ჩაი, ციტრუსი

სარეველას სახეობა

ბუჩქოვანი მერქნიანი მცენარე, წყლის მცენარეები