პანდორა

კულტურა:

  • ბადრიჯანი, ვაზი, კარტოფილი, პომიდორი, წიწაკა

დაავადება:

  • ალტერნარიოზი, ბაქტერიული დაავადება, ლაქიანობა, ნაყოფის სიდამპლე, ფიტოფტოროზი, ფომოფსისი, ჭრაქი
12.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

პანდორა

ფუნგიციდი

ბორდოს ნარევი, სპილენძის სულფატი +კალციუმის ჰიდროქსიდი 200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით

სველებადი ფხვნილი (სფ)

დანიშნულება

პანდორა არის ფართო სპექტრის უნივერსალური ფუნგიციდი, რომელსაც გააჩნია ისეთი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებებისგან მცენარის დაცვის უნარი როგორიცაა: ჭრაქი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი, ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობები, ბაქტერიული ნეკროზი და სხვა

რეზისტენტობის მართვა

ჯგუფი M1 ფუნგიციდი

პანდორა არის M1 ჯგუფის მრავალფუნქციური მოქმედების ფუნგიციდი. M1 ჯგუფის ფუნგიციდის მრავალჯერადმა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ამა თუ იმ სოკოვანი დაავადების გენეტიკური თვისებების ცვლილება და გახდეს მის მიმართ რეზისტენტული. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ პანდორა და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით.

ფიტოტოქსიკურობა

ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის.

ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე

დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 714 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების ინტენსივობაზე.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები

ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის. არ დააბინძუროთ მდინარეები, გუბურები, წყლის არხები პრეპარატით, გამოყენებული ჭურჭლით ან ნარჩენებით.

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
კარტოფილი ფიტოფთოროზი,

ალტერნარიოზი

 

3-6 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

15(4) 7(3)
კიტრი პერონოსპოროზი

სეპტორიოზი

ანთრაქნოზი

3-6 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

10 (4)

 

7(3)
ხახვი, ნიორი პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი

 

2-3 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

15 (3) 7 (3)
საზამთრო, ნესვი პერონოსპოროზი

სეპტორიოზი

ანთრაქნოზი

3-6 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

20 (30)            7 (3)
შაქრის ჭარხალი ცერკოსპოროზი 4-6 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

15 (3)          3 (1)
კენკროვანი ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი 3-5 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

15 (3)           7 (3)
თესლოვანი ხეხილი ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი 8-12 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

15 (4)           7 (3)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი,  ესკორიოზი, შავი სიდამპლე 7-10 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

 

 

25(3)

 

 

7(3)

კურკოვანი ხეხილი ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი, მონილიოზი 8-12 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

 

15 (2)

 

7 (3)

ციტრუსი მეჭეჭიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი

ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა

15 -25 შესხურება ვეგეტაციის

პერიოდში

 

 

25(4)

 

 

7(3)

 

 

 

 

წონა N/A
შეფუთვა

10კგ, 2.5კგ

კულტურები

ბადრიჯანი, ვაზი, კარტოფილი, პომიდორი, წიწაკა

დაავადებები

ალტერნარიოზი, ბაქტერიული დაავადება, ლაქიანობა, ნაყოფის სიდამპლე, ფიტოფტოროზი, ფომოფსისი, ჭრაქი