აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ბლის დაცვის სქემა

მიძინების პერიოდი
მიძინების პერიოდი
თეთრი კონუსი
თეთრი კონუსი
ყვავილობის დასაწყისი
ყვავილობის დასაწყისი
ყვავილობა
ყვავილობა
ყვავილის ფურცლების ჩამოცვენა
ყვავილის ფურცლების ჩამოცვენა
ნაყოფის ფორმირება
ნაყოფის ფორმირება
სიმწიფის დასაწყისი
სიმწიფის დასაწყისი
მოსავლის აღების შემდეგ
მოსავლის აღების შემდეგ
შეტანის ფაზა