აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ვაზი

ვაზის ელემენტების ნაკლებობა

ფოსფორის დეფიციტი
ფოსფორის დეფიციტი
რკინის დეფიციტი
რკინის დეფიციტი
მანგანუმის დეფიციტი
მანგანუმის დეფიციტი
მაგნიუმის დეფიციტი
მაგნიუმის დეფიციტი
კალციუმის დეფიციტი
კალციუმის დეფიციტი
კალიუმის დეფიციტი
კალიუმის დეფიციტი
ბორის დეფიციტი
ბორის დეფიციტი
თუთიის დეფიციტი
თუთიის დეფიციტი

ვაზის დაავადებები

ჭრაქი
ჭრაქი
შავი სიდამპლე
შავი სიდამპლე
ფომოფსისი
ფომოფსისი
პირსა
პირსა
ნეკროზი
ნეკროზი
ნაცარი
ნაცარი
მწარე სიდამპლე
მწარე სიდამპლე
მჟავე სიდამპლე
მჟავე სიდამპლე
თეთრი სიდამპლე (მწიფე სიდამპლე)
თეთრი სიდამპლე (მწიფე სიდამპლე)
ვაზის კიბო
ვაზის კიბო
ბოტრიტისი (ნაცრისფერი სიდამპლე)
ბოტრიტისი (ნაცრისფერი სიდამპლე)
ანთრაქნოზი
ანთრაქნოზი

ვაზის მავნებლები

ჭიჭინობელა, ფოთლიხვევია
ჭიჭინობელა, ფოთლიხვევია
ყურძნის ჭია
ყურძნის ჭია
ფქვილისებრი ცრუფარიანა
ფქვილისებრი ცრუფარიანა
ფესვის მბურღავი
ფესვის მბურღავი
ტკიპა
ტკიპა
რწყილი
რწყილი
კრაზანა
კრაზანა
იაპონური ხოჭო, ივნისის მწვანე ხოჭო
იაპონური ხოჭო, ივნისის მწვანე ხოჭო
თრიფსი
თრიფსი
დროზოფილა
დროზოფილა
ბუკნა
ბუკნა