აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

პომიდორი

პომიდორის ელემენტების ნაკლებობა

ფოსფორის (P) დეფიციტი
ფოსფორის (P) დეფიციტი
მაგნიუმის (Mg) დეფიციტი
მაგნიუმის (Mg) დეფიციტი
კალციუმის (Ca) დეფიციტი
კალციუმის (Ca) დეფიციტი
კალიუმის (K) დეფიციტი
კალიუმის (K) დეფიციტი
თუთიის (Zn) დეფიციტი
თუთიის (Zn) დეფიციტი
გოგირდის (S) დეფიციტი
გოგირდის (S) დეფიციტი
აზოტის (N) დეფიციტი
აზოტის (N) დეფიციტი

პომიდორის დაავადებები

ფუზარიოზული ჭკნობა
ფუზარიოზული ჭკნობა
ფიტოფტორა
ფიტოფტორა
პამიდვრის ფუძის სიდამპლე
პამიდვრის ფუძის სიდამპლე
ნაცარი
ნაცარი
ნაყოფის სველი სიდამპლე
ნაყოფის სველი სიდამპლე
ბაქტერიული ლაქიანობა
ბაქტერიული ლაქიანობა
ანთრაქნოზი
ანთრაქნოზი
ალტერნარიოზი
ალტერნარიოზი

პომიდორის მავნებლები

ხვატარი
ხვატარი
მახრა
მახრა
კუსებურა
კუსებურა
კოლორადოს ხოჭო
კოლორადოს ხოჭო
თრიფსები
თრიფსები
ბუგრები
ბუგრები