drenaj

საქართველოში თხილი უძველესი კაკლოვანი კულტურის წარმომადგენელია, იგი მრავალწლიანი, ბუჩქად მოზარდი მცენარეა. სინათლისა და სითბოს მოყვარულ თხილს ჩრდილისა და ნესტის ატანაც შეუძლია. მისი გაშენების წარმატებულად განხორციელებისთვის უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რაც ამ უწყინარ მცენარეს ხშირად, ხარისხიანი ნაყოფის ჩამოყალიბებაში უშლის ხელს. 

დავიწყოთ სადრენაჟო სისტებებით, რომლის არ არსებობაც ერთ-ერთ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ თხილი ტენის მოყვარული მცენარეა, ცუდად ხარობს გრუნტის წყლების მაღლა მდგომ ნიადაგებზე, ხოლო დამდგარი წყალი ხელს უშლის ფესვს განვითარებასა და საკვები ელემენტების ათვისებაში. დასავლეთ საქართველო სწორედ ამ ტიპის ნიადაგით ხასიათდება. ნიადაგის სათანადოდ წყლის გამტარიანობის შესაქმნელად, აუცილებელია თხილის ბაღის გაშენების დროს ნიადაგის სწორედ დამუშავება, მიწის ხვნის წინ შესაძლებელია ჩართული იყოს ისეთი აგრეგატები როგორებიცაა რიპერი და ჩიზელი, რაც მიწის ფენების სწორ განაწილებას უზრუნველყოფს, ეს  მომავალში ფესვთა სისტემის უკეთეს განვითარებას შეუწყობს ხელს.

UsRoByL 0GxDPARjNYy76cjRzG JVTurMQrODQb5u4h0yKwb3

უკვე არსებული ნარგაობის შემთხვევაში, ჭარბი წყლის გადინებისთვის საჭიროა გამოვიყენოთ ღია ან დახურული სადრენაჟო არხები, ასევე, შესაძლებელია რიგთაშორის ჩიზელის გამოყენებაც, თუმცა აქ გასათვალისწინებელია წყალგაუმტარი ფენის სიღრმის განსაზღვრა.

ნაკვეთის მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია მოეწყოს ღია არხი,  რომელზეც დაერთებული იქნება შიდა არხები. ნაკვეთში შიდა არხების ინტენსივობა  დამოკიდებულია: ნიადაგის ტიპზე, გარემო პირობებსა და რელიეფზე. 

0VBl0 gJ1PGSChOVWpfzmYGLuZFTWiyLqQvDUdlAmZEWErGdD6zIit3fNuDaq0qpyk4c2PfyaMr7pNTUb3aC5PT jw i7w79Hrf7Zy8cNsEEsMfbPy1YWRfa9BHyblm92JskunqT

შიდა არხების არსებობისას, გასათვალისწინებელია არხის დახრილობა, რადგან არ გამოიწვიოს წყლის დადგომა. დახურული სადრენაჟო არხის მოწყობისას კი უმჯობესია ნასვრეტებიანი მილის გამოყენება, რომელზეც აუცილებელია ტექსტილის ქსოვილის დახვევა და ამ ფორმით ნიადაგში განთავსება, ტექსტილის ქსოვილი ხელს უშლის ნასვრეტების მიწით ამოვსებას. ჭარბ და ნალექიან ფართობებში რეკომენდირებულია ყოველ მესამე რიგში მოეწყოს.

9dR2TRxG fmvsRlkDYM6OLFM5ICBNKRu q3zZgmfSul2IV2Hdmd0XYP0zHHe9YSZQF2esEi 3b4FB5T0ZecePvo1EIgQHCLIt1o8WPXI6dOjttRtPj2PU X5P9WpkWhDN2 lUJA

T52I8j1JiFkEfNkVvjNZiKo1mjJCC5ckUaGrXDqhrgEeWwS88tJQCjAFzNjd87DKaOy wtYH0UAWfIge0WoHluaqGurbps18fA39j9aHczNUHr2siJxzQaBQQ5SeAO g 46KcTBR

იმისათვის, რომ თხილის კულტურაში უხვი მოსავალი მივიღოთ, აუცილებელია სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების გატარებაც. გაეცანით სტატიებ:

  1. როგორ ვებრძოლოთ თხილის კვირტის ტკიპას: https://baraka.ge/rogor-vebrdzolot-tkhilis-kvirtis-tkipas/
  2. რა შეცდომების გამო გვიმცირდება თხილის მოსავლიანობა: https://baraka.ge/shecdomebi-romelta-gamoc-txilis-mosavali-mcirdeba/ 

კონსულტაციისთვის დაუკავშირდით ბარაქას 0322 04 44 49 | WWW.BARAKA.GE

დამატებითი ინფორმაციისთვის ამ და სხვა თემებზე, იხილეთ აგროკომპანია ბარაქას იუთუბის არხი – https://www.youtube.com/@baraka.georgia2230

დამატებითი ინფორმაციისთვის ამ და სხვა თემებზე, იხილეთ აგროკომპანია ბარაქას იუთუბის არხი - https://www.youtube.com/@baraka.georgia2230