აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

წვეთოვანი რწყვა

წვეთოვანი სარწყავი სისტემა აწვდის მარავლწლიან და ერთწლიან კულტურებს  წყალს მაგისტრალური ხაზების, ქვე-მაგისტრალური და გვერდითი ხაზების ქსელის გამოყენებით, ემიტერის წერტილები დაშორებულია გარკვეულ სიგრძეებზე. თითოეული წვეთოვანი/ემიტერი, ნახვრეტით აწვდის წყალს და საკვებ ნივთიერებებს მცენარეს. ზუსტად კონკრეტულ  ერთგვაროვან რაოდენობას პირდაპირ მცენარეს ფესვის ზონაში.

წყალი და საკვები ნივთიერებები ნიადაგში შედიან ემიტერებიდან, გადადიან მცენარეების ფესვთა ზონაში გრავიტაციისა და კაპილარების გაერთიანებული ძალების მეშვეობით. ამ გზით, მცენარის მიერ ტენიანობის და საკვები ნივთიერებების ამოღება თითქმის მაშინვე ივსება, რაც უზრუნველყოფს, რომ მცენარემ არასოდეს განიცადოს წყლის სტრესი, რითაც უმჯობესდება ხარისხი და მიიღწევა ნაყოფის ოპტიმალური ზრდა და მაღალ მოსავალს.

დაწვიმება სპრინკლერი

დაწვიმება არის სარწყავი წყლის გამოყენების მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს წვიმის მსგავს ეფექტს. წყალი ნაწილდება მილების სისტემის მეშვეობით, როგორც წესი, სატუმბი გზით. შემდეგ მას ასხურებენ ჰაერში და ნიადაგის მთელ ზედაპირს რწყავენ შესხურების თავებით ისე, რომ იშლება წყლის პატარა წვეთებად, რომლებიც მიწაზე ცვივა.

სპრინკლერი უზრუნველყოფს ეფექტურ დაფარვას მცირე და დიდი ფართობებისთვის და შესაფერისია ყველა ტიპის სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე გამოსაყენებლად. ის ასევე ადაპტირებადია თითქმის ყველა ტიპის სარწყავი ნიადაგისთვის, რადგან სპრინკლერები ხელმისაწვდომია გამშვები შესაძლებლობების ფართო სპექტრით.

სპრინკლერის სისტემა უნიკალური და მრავალმხრივი სარწყავი სისტემაა. იგი შექმნილია წყლის მაქსიმალური დაზოგვის უზრუნველსაყოფად, რომელიც აერთიანებს მაღალ ხარისხს, ხელმისაწვდომობას და ინსტალაციის სიმარტივეს. ყველა ეს პროდუქტი დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის და ქიმიური რეზისტენტული საინჟინრო პლასტმასისგან, რათა მიაღწიოს ფუნქციურ კმაყოფილებას და შეინარჩუნოს ხარჯების ეკონომია.

ყველა სპრინკლერი გადის ხარისხის ფართო ტესტირებას ჩვენს კეთილმოწყობილ თანამედროვე ლაბორატორიაში. უფრო მეტიც, ამ პროდუქტების შესრულება ასევე შემოწმებულია საველე პირობებში წყლის ერთგვაროვანი განაწილებისა და უფრო მაღალი ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.

პივოტური სისტემა

ცენტრალური სარწყავი სარწყავი (ზოგჯერ უწოდებენ ცენტრალურ ღერძულ მორწყვას), ასევე უწოდებენ პივოტს, არის ნათესების მორწყვის მეთოდი, რომლის დროსაც აღჭურვილობა ბრუნავს ღეროს გარშემო და ნათესები ირწყვება სპრინკლერებით. საყრდენზე ორიენტირებული წრიული უბანი ირწყვება, რომელიც ხშირად ქმნის ნათესებში წრიულ ნახატს ზემოდან დათვალიერებისას (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც მოსავლის წრეები. ცენტრალური ღერძების უმეტესობა თავდაპირველად წყალზე მუშაობდა, თუმცა დღეს უმეტესობა ელექტროძრავებით მოძრაობს.

ცენტრალიზებული სარწყავი სისტემები მომგებიანია წყლის ეფექტურად გამოყენებისა და ფერმის მოსავლიანობის ოპტიმიზაციის უნარის გამო. სისტემები ძალზე ეფექტურია დიდ მინდვრებზე

სარყწავი კოჭა

როგორც ირიგაციის დარგის სპეციალისტი, ჩვენ გთავაზობთ მორგებულ გადაწყვეტას, რომელიც შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს. მარტივი სარწყავი სისტემიდან სრულად ავტომატიზირებულ ინსტალაციამდე დისტანციური მართვისა და მონიტორინგით.

როდესაც სარწყავი კოჭა მუშაობს, ავტომატურად მიმდინარეობს  მანქანის მართვა წყლის ტურბინის ბორბალით, წყლის ტურბინის ბორბალში შესული წნევის მეშვეობით, რომელიც ბრუნავს წყლის კინეტიკური ენერგიით, ეს არის სითხის მოძრაობა. წყლის ტურბინის ბორბლის როტაცია გადის ფუნქციურ გადაცემათა კოლოფს, რათა მოახდინოს ჯალამბარის როტაცია, გადაიტანეთ პოლიეთილენის  მილი და სპრინკლერი,  ნაკვეთის იმ წერტილში საიდანაც ვიწყებთ მორწყვას შემდეგ  წყალი შედის პოლიეთილენის  მილში და გადადის სპრინკლერში, რათა სპრინკლერმა დაიწყოს შესხურება. მოძრაობს წყლის გამაფრქვევლი, ნელი ნაბიჯებით მთელი მინდვრის მორწყვის დასრულებამდე. ამ სარწყავ სისტემას აქვს მუშაობის ძალიან მაღალი ეფექტურობა და წყლის დაზოგვის რესურსი, რაც გამოდგება მცირე და საშუალო ტიპის მეურნეობებში სამუშაოდ.

წვეთოვანი რწყვა
წვეთოვანი რწყვა

წვეთოვანი სარწყავი სისტემა აწვდის მარავლწლიან და ერთწლიან კულტურებს  წყალს მაგისტრალური ხაზების, ქვე-მაგისტრალური და გვერდითი ხაზების ქსელის გამოყენებით, ემიტერის წერტილები დაშორებულია გარკვეულ სიგრძეებზე. თითოეული წვეთოვანი/ემიტერი, ნახვრეტით აწვდის წყალს და საკვებ ნივთიერებებს მცენარეს. ზუსტად კონკრეტულ  ერთგვაროვან რაოდენობას პირდაპირ მცენარეს ფესვის ზონაში.

წყალი და საკვები ნივთიერებები ნიადაგში შედიან ემიტერებიდან, გადადიან მცენარეების ფესვთა ზონაში გრავიტაციისა და კაპილარების გაერთიანებული ძალების მეშვეობით. ამ გზით, მცენარის მიერ ტენიანობის და საკვები ნივთიერებების ამოღება თითქმის მაშინვე ივსება, რაც უზრუნველყოფს, რომ მცენარემ არასოდეს განიცადოს წყლის სტრესი, რითაც უმჯობესდება ხარისხი და მიიღწევა ნაყოფის ოპტიმალური ზრდა და მაღალ მოსავალს.

დაწვიმება სპრინკლერი
დაწვიმება სპრინკლერი

დაწვიმება არის სარწყავი წყლის გამოყენების მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს წვიმის მსგავს ეფექტს. წყალი ნაწილდება მილების სისტემის მეშვეობით, როგორც წესი, სატუმბი გზით. შემდეგ მას ასხურებენ ჰაერში და ნიადაგის მთელ ზედაპირს რწყავენ შესხურების თავებით ისე, რომ იშლება წყლის პატარა წვეთებად, რომლებიც მიწაზე ცვივა.

სპრინკლერი უზრუნველყოფს ეფექტურ დაფარვას მცირე და დიდი ფართობებისთვის და შესაფერისია ყველა ტიპის სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე გამოსაყენებლად. ის ასევე ადაპტირებადია თითქმის ყველა ტიპის სარწყავი ნიადაგისთვის, რადგან სპრინკლერები ხელმისაწვდომია გამშვები შესაძლებლობების ფართო სპექტრით.

სპრინკლერის სისტემა უნიკალური და მრავალმხრივი სარწყავი სისტემაა. იგი შექმნილია წყლის მაქსიმალური დაზოგვის უზრუნველსაყოფად, რომელიც აერთიანებს მაღალ ხარისხს, ხელმისაწვდომობას და ინსტალაციის სიმარტივეს. ყველა ეს პროდუქტი დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის და ქიმიური რეზისტენტული საინჟინრო პლასტმასისგან, რათა მიაღწიოს ფუნქციურ კმაყოფილებას და შეინარჩუნოს ხარჯების ეკონომია.

ყველა სპრინკლერი გადის ხარისხის ფართო ტესტირებას ჩვენს კეთილმოწყობილ თანამედროვე ლაბორატორიაში. უფრო მეტიც, ამ პროდუქტების შესრულება ასევე შემოწმებულია საველე პირობებში წყლის ერთგვაროვანი განაწილებისა და უფრო მაღალი ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.

პივოტური სისტემა
პივოტური სისტემა

ცენტრალური სარწყავი სარწყავი (ზოგჯერ უწოდებენ ცენტრალურ ღერძულ მორწყვას), ასევე უწოდებენ პივოტს, არის ნათესების მორწყვის მეთოდი, რომლის დროსაც აღჭურვილობა ბრუნავს ღეროს გარშემო და ნათესები ირწყვება სპრინკლერებით. საყრდენზე ორიენტირებული წრიული უბანი ირწყვება, რომელიც ხშირად ქმნის ნათესებში წრიულ ნახატს ზემოდან დათვალიერებისას (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც მოსავლის წრეები. ცენტრალური ღერძების უმეტესობა თავდაპირველად წყალზე მუშაობდა, თუმცა დღეს უმეტესობა ელექტროძრავებით მოძრაობს.

ცენტრალიზებული სარწყავი სისტემები მომგებიანია წყლის ეფექტურად გამოყენებისა და ფერმის მოსავლიანობის ოპტიმიზაციის უნარის გამო. სისტემები ძალზე ეფექტურია დიდ მინდვრებზე

სარყწავი კოჭა
სარყწავი კოჭა

როგორც ირიგაციის დარგის სპეციალისტი, ჩვენ გთავაზობთ მორგებულ გადაწყვეტას, რომელიც შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს. მარტივი სარწყავი სისტემიდან სრულად ავტომატიზირებულ ინსტალაციამდე დისტანციური მართვისა და მონიტორინგით.

როდესაც სარწყავი კოჭა მუშაობს, ავტომატურად მიმდინარეობს  მანქანის მართვა წყლის ტურბინის ბორბალით, წყლის ტურბინის ბორბალში შესული წნევის მეშვეობით, რომელიც ბრუნავს წყლის კინეტიკური ენერგიით, ეს არის სითხის მოძრაობა. წყლის ტურბინის ბორბლის როტაცია გადის ფუნქციურ გადაცემათა კოლოფს, რათა მოახდინოს ჯალამბარის როტაცია, გადაიტანეთ პოლიეთილენის  მილი და სპრინკლერი,  ნაკვეთის იმ წერტილში საიდანაც ვიწყებთ მორწყვას შემდეგ  წყალი შედის პოლიეთილენის  მილში და გადადის სპრინკლერში, რათა სპრინკლერმა დაიწყოს შესხურება. მოძრაობს წყლის გამაფრქვევლი, ნელი ნაბიჯებით მთელი მინდვრის მორწყვის დასრულებამდე. ამ სარწყავ სისტემას აქვს მუშაობის ძალიან მაღალი ეფექტურობა და წყლის დაზოგვის რესურსი, რაც გამოდგება მცირე და საშუალო ტიპის მეურნეობებში სამუშაოდ.

ისეთი ფაქტორების შესწავლის საფუძველზე, როგორებიცაა მიწის ტოპოგრაფია, ნიადაგი, წყალი, მოსავალი და აგროკლიმატური პირობები, ჩვენ ვირჩევთ ყველაზე შესაფერის და მეცნიერულ მიკროირიგაციის სისტემას. ჩვენ გთავაზობენ სრულ სისტემას თქვენი მოსავლისთვის, რათა მიიღოთ ყველა სარგებელი.

ჩვენ არ გთავაზობთ მხოლოდ მიკრო ირიგაციის სისტემას, ჩვენ უზრუნველვყოფთ აგრონომიულ და ტექნიკურ მხარდაჭერას, გაყიდვების შემდგომ მომსახურებას. ამისათვის ჩვენ გვყავს გამოცდილი ინჟინრები, აგრონომები, მცენარეთა დამცველები და ფერმერთა მომსახურების ცენტრები საქართველოს მასშტაბით.

ჩვენ გთავაზობთ გამოცდილ გუნდს და მხარდაჭერას, რათა განვახორციელოთ ნებისმიერი ზომის საირიგაციო პროექტი მიწის, ტოპოგრაფიის, ნიადაგის, წყლის და სხვა აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით.

ჩვენი პროდუქცია დამზადებულია მაღალი ხარისხის ნედლეულისგან. იგი არის გამძლე, საიმედო და აკმაყოფილებს ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებს.

  • მოსავლიანობის ზრდა 230%-მდე.
  • მიღვარვით მორწყვასთან შედარებით ვზოგავთ წყალს 70%-მდე. ამგვარად დაზოგილი წყლით შეიძლება მეტი მიწის მორწყვა.
  • მოსავალი იზრდება თანმიმდევრულად, ჯანმრთელად და სწრაფად მწიფდება.
  • ადრეული დაფარვა იწვევს ინვესტიციის უფრო მაღალ და სწრაფ ანაზღაურებას.
  • სასუქის გამოყენების ეფექტურობა იზრდება 30%-ით.
  • მცირდება სასუქები და ფიზიკური შრომა.
  • სასუქი და ქიმიური დამუშავება შესაძლებელია თავად სარწყავი სისტემის მეშვეობით.

შეავსეთ განაცხადი