ზინველი

ბრენდი:

კატეგორია:

ზინველი არის უნიკალური თხევადი სასუქი,რომელიც შეიცავს EDTA ხელატური აგენტით ხელატირებულ მიკროელემენტს თუთიას. იგი გამოიყენება კულტურაში რომელშიც შეინიშნება თუთიის დეფიციტი, ასევე პრევენციულად ისეთ კულტურებში რომელიც მგრძნობიარეა თუთიის დეფიციტის მიმართ.

ზინველი არის 100%-ით ხელატირებული თუთია რომელიც სრულიად სტაბილური, ამიტომ ის არ რეაგირებს მარილებთან, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ფერტიგაციისას. ამ შემთხვევაშიც კი, თუთია არის სტაბილური და არ შედის რეაქციაში სხვა კათიონებთან, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მცენარეს მიკროელემენტის ათვისებაში.

გამოყენების რეკომენდაციები:

გამოიყენება ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურაში

ფოთლოვანი გამოკვებისას: 100-500მლ 100 ლიტრ წყალში, შესხურება 2-3-ჯერ მცენარის განვითარების ციკლის განმავლობაში.

ფერტიგაცია: ციტრუსი/ხეხილი: 3-7ლ/ჰა, გამოყენება 3-6-ჯერ.

1-2-ჯერ გამოიყენეთ გაზაფხულზე, 1-2-ჯერ 10-15 დღიანი ინტერვალით ივლისი აგვისტოში.

სხვა კულტურები: 3-5ლ/ჰა. გამოიყენეთ 1-2-ჯერ კულტურის განვითარების საწყის ეტაპზე.

შეფუთვა

5ლ