ვუპერი

კულტურა:

  • კარტოფილი

მავნებლები:

  • ვირუსმატარებელი ვექტორები, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭია
27.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

ვუპერი

მოქმედი ნივთიერება: იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ კონცენტრატი სუსპენზიის (კს)

დანიშნულება: ვუპერი არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ინსექტო-ფუნგიციდი, რომელიც იცავს კარტოფილის თესლს კომპლექსური დაავადებებსაგან და მღრღნელი და მწუწნი მავნებლებისაგან.პრეპარატში შემავალი მოქმედი ნივთიერება იმიდაკლოპრიდი სრულად ნაწილდება კულტურაში და რჩება მცენარეში ტუბერის გაღივებიდან ყვავილობის ფაზამდე. იგი ბლოკავს პოსტსინაპტიკური ნიკოტინილის რეცეპტორს, რაც ხელს უშლის ნერვული იმპულსების ტრანსმისიას და იწვევს მავნებლის სიკვდილს. ვუპერი იცავს კარტოფილის დედა ტუბერებს, ფესვებს და მწვანე მასას, როგორც მავთულა ჭიებისაგან და რიზოქტონიისაგან, ისე ვირუსის გადამტან ვექტორებისაგან. იგი ასევე იცავს ნათესებს კოლორადოს ხოჭოსაგან ყვავილობის დაწყებამდე. პენციკურონი არის კონტაქტური, პერსისტენტული ფუნგიციდი პროფილაქტიკური და დამცავი მოქმედებით. იგი იჭრება მცენარის კუტიკულაში, აფერხებს სოკოს მიცელიუმის გაღივების და უჯრედის გაყოფის პროცესს. აგრეთვე, ხელს უშლის სტეროლების ბიოსინთეზს. ვუპერს აქვს სტრესის საწინააღმდეგო და მასტიმულირებელი ეფექტი.

რეზისტენტობის მართვა:

რეზისტენტობის მართვის მიხედვით ვუპერი შეიცავს მე-20 ჯგუფის ფუნგიციდს პენციკურონს და 4A ჯგუფის ინსექტიციდს იმიდაკლოპრიდს. რეზისტენტობის წარმოქმნის

თავიდან ასაცილებლად ვუპერი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები გამოიყენეთ მონაცვლეობით.

თავსებადობა: ვუპერი თავსებადია პესტიციდებთან, სასუქებთან. თითოეული ახალი შემთხვევისას საჭიროა წინასწარ შემოწმდეს ქიმიურ თავსებადობაზე.

ფიტოტოქსიკურობა: არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურის მიმართ. უსაფრთხოა სასარგებლო მწერების მიმართ.

ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე.

დაცვითი მოქმედების პერიოდი: 190 – 200 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების, მავნებლის გავრცელების ინტენსივობასა და კლიმატურ პირობებზე.

კულტურა დაავადება პრეპარატის

ხარჯვის

ნორმა (ლ/ტ)

გამოყენების

ხერხი, დრო,

გამოყენების

თავისებურება

კარტოფილი რიზოქტონიოზი,

მავთულა ჭიები,

კოლორადოს ხოჭო,

ვირუსმატარებელი

ვექტორები

1 სათესლე

მასალის

თესვისწინა

დამუშავება

 

წონა N/A
კულტურები

კარტოფილი

ინსექტიციდი

ვირუსმატარებელი ვექტორები, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭია