ვუპერი

კულტურა:

  • კარტოფილი

მავნებლები:

  • ვირუსმატარებელი ვექტორები, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭია

ნივთიერება:

  • იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ კონცენტრატი სუსპენზიის (კს)

პრეპარატული ფორმა :

  • ინსექტო-ფუნგიციდი, თესლის შესაწამლი
27.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება: 

ვუპერი არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ინსექტო-ფუნგიციდი. იგ იცავს კარტოფილის თესლს კომპლექსური დაავადებებსაგან და მავნებლებისაგან.  

პრეპარატში შემავალი მოქმედი ნივთიერება იმიდაკლოპრიდი არის სისტემური მოქმედების ინსექტიციდი , რომელიც სრულად ნაწილდება კულტურაში და რჩება მცენარეში ტუბერის გაღივებიდან ყვავილობის ფაზამდე. იმიდაკლოპრიდი ბლოკავს პოსტსინაპტიკური ნიკოტინილის რეცეპტორს, რაც ხელს უშლის ნერვული იმპულსების ტრანსმისიას და შედეგად იწვევს მავნებლის სიკვდილს.

პენციკურონი არის კონტაქტური, პერსისტენტული ფუნგიციდი პროფილაქტიკური და დამცავი მოქმედებით. იგი იჭრება მცენარის კუტიკულაში, აფერხებს სოკოს მიცელიუმის გაღივების და უჯრედის გაყოფის პროცესს. იგი აგრეთვე ხელს უშლის სტეროლების ბიოსინთეზს. 

ვუპერს აქვს სტრესის საწინააღმდეგო და მასტიმულირებელი ეფექტი. უსაფრთხოა სასარგებლო მწერებისა და გარემოსთვის.

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
დაავადება პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(ლ/ტ)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
კარტოფილი რიზოქტონიოზი, მავთულა ჭიები, კოლორადოს ხოჭო, ვირუსმატარებელი ვექტორები 1 სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება -(1) -(-)
წონა N/A
კულტურები

კარტოფილი

ინსექტიციდი

ვირუსმატარებელი ვექტორები, კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭია