სურაუნდი

კულტურა:

  • ვაზი, კაკალი, კურკოვანი ხეხილი, სიმინდი, ტროპიკული ხილი, ციტრუსი

მავნებლები:

  • ბუგრი, თრიფსი, მზის დამწვრობა, ნაყოფჭამია, ფარიანები

ნივთიერება :

  • კაოლინის თიხა 950 გ/კგ

პრეპარატული ფორმა:

  • სველებადი ფხვნილი
108.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

დანიშნულება:

ინსექტიციდი, მზის დამწვრობის საწინააღმდეგო

კაოლინის თიხა სურაუნდი ქმნის მცენარეზე დამცავ აპკს დამცენარის ზედაპირს იცავს მზის სხივებისგან, რამაც შეიძლება განაპირობოს ნაყოფის რამდენიმე დღით გვიან დამწიფება. ასევე იგი მოქმედებს როგორც ინსექტიციდი, რადგან მავნებელს უჭირს მცენარის ამოცნობა თეთრად გადაკრული აპკის გამო.

მიუხედავად იმისა, რომ კაოლინის თიხა ეკვრის მცენარის ზედაპირს, იგი ხელს არ უშლის ფოტოსინთეზის მიმდინარეობას, რადგან მცენარე გაცილებით გრილია, ბაგეები კი უფრო დიდი ხნის განმავლობაშია ღია.

თვისებები:

  • სურაუნდი გამოიყენება საჩითილე მეურნეობებშიც.  
  • შერევა შესაძლებელია ინსექტიციდებთან და ფუნგიციდებთან.
  • არ შეიძლება სურაუნდის გოგირდთან, სპილენძთან და ბორდოს ნარევთან ერთად გამოყენება. შერევა შესაძლებელია პირეტროიდებთან (დელტამეტრინი, ციპერმეტრინი), კალიუმის მარილებთან, როტენონთან.

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი პრეპარატის ხარჯვის ნორმა

კგ/ჰა

მავნებელი გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი, გამოყენების ჯერადობა დამუშავებულ

ფართობზე ხელით

(მექანიზირებული)

სამუშაოების

დაწყების დრო

თესლოვანი ხილი 25-50 ნაყოფჭამია, ბუგრები, მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი

მავნებლები, თეთრი

პეპელა, ცრუფარიანები,

ჩრჩილები, ფაროსანა, მზისგან დამწვრობა და სიცხისგან გამოწვეული სტრესი. განსაკუთრებით

ეფექტურია მსხლის ფსილის

საწინააღმდეგოდ.

ყვავილობამდე: შეასხურეთ 3-ჯერ 7-10 დღიანი ინტერვალით.

ფოთოლცვენისას: შეასხურეთ 3-ჯერ

7-14 დღიანი ინტერვალით

მზის დამწვრობისას:

შეასხურეთ 1-2 ჯერ 7 დღის ინტერვალით და გაითვალისწინეთ

მაღალი ტემპერატურა. თავიდან აირიდეთ შესხურება მოსალოდნელი

ქარის პირობებში. რთული იქნება

ნაყოფიდან თეთრი ლაქების მოშორება. შესაძლოა, საერთოდ ვერ მოშორდეს.

თუკი, ვაშლის გადამუშავება ხდება

სპეციალურ გადამამუშავებელ

ქარხანაში, მაშინ სურაუნდი სრულად

ჩამოირეცხება.

14 (2-3) 1 (-)
კურკოვანი ხილი 25-50 ნაყოფიჭამია, ბუგრები, ფოთოლხვევიები, ჩრჩილები, ფარიანები, ცრუფარიანები, მზისგან დამწვრობა და სიცხისგან გამოწვეული სტრესი თავიდან აირიდეთ შესხურება მოსავლის აღებამდე 45-60 დღის განმავლობაში. რთული იქნება ნაყოფიდან თეთრი ლაქების

მოშორება.

14 (2-3) 1 (-)
ციტრუსი 50-75 თრიფსები, ფოთოლხვევიები,

ციტრუსის ფსილა, ფარიანები, ცრუფარიანები

შესხურება დაიწყეთ ყვავილობამდე.

ინტერვალი 5-7 დღე

14 (2-3) 1 (-)
კაკლოვნები 50-75 ნაყოფიჭამიები, ბუგრები,

ჩრჩილები, ფოთოლხვევიები,

ფაროსანა, მზისგან დამწვრობა და სიცხისგან გამოწვეული სტრესი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის

გამოჩენისას, 7-14 დღიანი ინტერვალით

14 (2-3) 1 (-)
კენკროვნები 25-50 ფსილა, ფოთოლხვევია,

თრიფსები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. რთული იქნება ნაყოფიდან თეთრი ლაქების მოშორება. 14 (2-3) 1 (-)
ვაზი 25-50 თრიფსები, ფოთოლხვევია,

ნაყოფჭამია, ფარიანები

შესხურება ვეგატაციის პერიოდში, 2-3-ჯერ 

7-14 დღიანი ინტერვალით. 

14 (2-3) 1 (-)
ბოსტნეული 25-50 ფრთათეთრა. ბუგრები,

თრიფსები, ფოთლის მწუწნი და მღრნელი მავნებლები

შესხურება ვეგატაციის პერიოდში, 2-3-ჯერ 7-14 დღიანი ინტერვალით.

რთული იქნება ნაყოფიდან თეთრი

ლაქების მოშორება.

14 (2-3) 1 (-)
წონა N/A
კულტურები

ვაზი, კაკალი, კურკოვანი ხეხილი, სიმინდი, ტროპიკული ხილი, ციტრუსი

ინსექტიციდი

ბუგრი, თრიფსი, მზის დამწვრობა, ნაყოფჭამია, ფარიანები