სნაიპერი

კულტურა:

  • ვაზი, ვაშლი, კაკალი, კურკოვანი ხეხილი, მსხალი

მავნებლები:

  • კაკლის ტკიპა, კვირტის ტკიპა, მსხლის ჟანგა ტკიპა, მურა ტკიპა, წითელბეწვიანი ტკიპა, ხეხილის მურა ტკიპა, ხეხილის წითელი ტკიპა

ნივთიერება:

  • სპიროდიკლოფენი 240 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • სუსპენზიის კონცენტრატი
67.50
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

დანიშნულება:

სნაიპერი არის სელექციური, კონტაქტური, არასისტემური მოქმედების კეტოენოლების კლასის აკარიციდი რომელიც ხელს უშლის ტკიპების განვითარებას ვაზში, ვაშლში, მსხალში, ატმამსა და ციტრუსებში. კონტაქტური მოქმედების დახმარებით სნაიპერი ეფექტურია ტკიპების განვითარების ყველა სტადიაზე (კვერცხები, მატლები, პროტონიმფები, დეიტონიმფები და აგრეთვე ზრდასრული მდედრი ტკიპები). გააჩნია ხანგრძლივი და სწრაფი მოქმედების უნარი.

 

კულტურა,

დასამუშავებელი

ობიექტი

პრეპარატის

ხარჯვის

ნორმა ლ/ჰა

მავნებელი გამოყენების

ხერხი, დრო,

გამოყენების

თავისებურება

ლოდინის

პერიოდი

(გამოყენების

ჯერადობა)

დამუშავებულ

ფართობზე

ხელით

(მექანიზირე

ბული)

სამუშაოების

დაწყების

დრო

კურკოვნები

(ატამი, ალუბალი,

ბალი და სხვა)

0.4-0.7

ხეხილის წითელი

ტკიპა

შესხურება ყვავილობის

დასრულებისას

14(2) 7(3)
თესლოვნები

(ვაშლი, მსხალი

და სხვა)

0.4-0.7 ხილის წითელი

აბლაბუდიანი

ტკიპა, კუნელის

ტკიპა, მსხლის

ჩვეულებრივი

ფსილა

შესხურება

ყვავილობის

დასრულებისას

14(2) 7(3)
ვაზი 0.4-0.7

აბლაბუდიანი

ტკიპა

შესხურება ყვავილობის

დასრულებისას

14(2) 7(3)
ციტრუსი 0.4-0.7 აბლაბუდიანი

ტკიპა,

ციტრუსოვანთა

წითელი ბეწვიანი

ტკიპა

შესხურება

ყვავილობის

დასრულებისას

14(2) 7(3)
კაკლოვნები 0.4-0.7 ტკიპები შესხურება ყვავილობის

დასრულებისას

14(2) 7(3)

 

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, ვაშლი, კაკალი, კურკოვანი ხეხილი, მსხალი

ინსექტიციდი

კაკლის ტკიპა, კვირტის ტკიპა, მსხლის ჟანგა ტკიპა, მურა ტკიპა, წითელბეწვიანი ტკიპა, ხეხილის მურა ტკიპა, ხეხილის წითელი ტკიპა