სეკრეტი

კულტურა:

  • ქერი, ხორბალი

სარეველას სახეობა:

  • ერთწლიანი სარეველა

ნივთიერება:

  • ფენოქსაპროპ-პ-ეთილ 69 გ/ლ + კლოკვინტოსეტ-მექსილი 34,5 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • წყლის ზეთოვანი ემულსია (წზე)
32.40
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

 

დანიშნულება: 

სეკრეტი არის მაღალსელექციური,  აღმოცენების შემდგომი ჰერბიციდი, რომელიც გამოიყენება თავთავიან კულტურებში ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად.  სეკრეტი ეფექტურად უმკლავდება ისეთ სარეველებს, როგორიცაა საგველა, შვრიუკა, მელაკუდა, ფეტვი, შალაფა, ძურწა. ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი შეიწოვება სარეველას ფოთლებში და ღეროებში რის შემდეგაც იგი სისტემურად გადაადგილდება მცენარეში ზრდის წერტილამდე. იგი აჩერებს სარეველას ცხიმოვანი მჟავების სინთეზს და შესხურებიდან რამდენიმე საათში აჩერებს მის ზრდას. 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
სარეველა პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(ლ/ჰა)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
ხორბალი, ქერი ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები 0.8-1 გ/ლ ნათესების შესხურება სარეველას ვეგეტაციის პერიოდში, 1-6 ფოთლის ფაზაში -(1) 7(3)
წონა N/A
შეფუთვა

1ლ, 5ლ

კულტურები

ქერი, ხორბალი

სარეველას სახეობა

ერთწლიანი სარეველა