რეიკერი 0.3 ლ

კულტურა:

  • ბარდა, თამბაქო, კომბოსტო, მზესუმზირა, ნიორი, პომიდორი, სიმინდი, სოიო, სტაფილო, ხახვი, ხორბალი

სარეველას სახეობა:

  • ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა
11.50
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

რეიკერი

მოქმედი ნივთიერება: პენდიმეტალინი 330გ/ლ პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი ჰერბიციდი

დანიშნულება: ნიადაგის მაღალეფექტიანი ჰერბიციდი ეკონომიკურად მნიშვნელოვან კულტურაზე ერთწლიანი ორლებნიანი და ბარცვლოვანი სარეველების ფართო სპექტრის გასანადგურებლად.

პრეპარატი თავსებადია მრავალ ფუნგიციდთან და ინსექტიციდთან. ამის მიუხედავად რეკომენდებულია შერევის წინა ცდის ჩატარება.

სწორი დოზირების პირობებში უსაფრთხოა ფუტკრებისათვის, მტაცებელი მწერებისა და ტკიპებისთვის, და აგრეთვე ნიადაგის ფაუნისათვის. დამუშავების დროს აუცილებელია კანონმდებლობით განსაზღვრული სივრცითი შეზღუდვების დაცვა.

კულტურა,

დასამუშავებელი

ობიექტი

პრეპარატის

ხარჯვის

ნორმა

(ლ/ჰა, კგ/ჰა,

/ტ, კგ/ტ)

სარეველაა გამოყენების

ხერხი,

დრო,

გამოყენების

თავისებუება

ლოდინის

პერიოდი

(გამოყენებ

ის

ჯერადობა)

დამუშავებულ

ფართობზე

ხელით

(მექანიზირე

ბული)

სამუშაოების

დაწყების

დრო

სოიო,

სიმინდი,

თამბაქო,

მზესუმზირა,

პომიდორი,

კომბოსტო,

სტაფილო,

ნიორი, ბარდა

2-4ლ/ჰა ერთწლიანი

მარცვლოვანი და

ორლებნიანი

ერთწლიანი

მარცვლოვანი და

ორლებნიანი

-(1) 7(3)
საშემოდგომო

ხორბალი

2-4ლ/ჰა ერთწლიანი

მარცვლოვანი და

ორლებნიანი

ერთწლიანი

მარცვლოვანი და ორლებნიანი

-(1) 7(3)
ოხრახუში

ხახვი

2-3ლ/ჰა ერთწლიანი

მარცვლოვანი და

ორლებნიანი

ერთწლიანი

მარცვლოვანი და

ორლებნიანი

-(1) 7(3)
კარტოფილი 2‐4ლ/ჰა ერთწლიანი

მარცვლოვანი და

ორლებნიანი

ერთწლიანი

მარცვლოვანი და

ორლებნიანი

-(1) 7(3)
კულტურები

ბარდა, თამბაქო, კომბოსტო, მზესუმზირა, ნიორი, პომიდორი, სიმინდი, სოიო, სტაფილო, ხახვი, ხორბალი

სარეველას სახეობა

ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა