პიროელექტრა 48

კულტურა:

  • ატამი, ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, ციტრუსი

მავნებლები:

  • ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფარიანები, ფოთლიხვევიები

ნივთიერება:

  • ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ;

პრეპარატული ფორმა :

  • ეკ ინსექტიციდი
35.10
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

პიროელექტრა არის ფართო სპექტრის ფოსფორ-ორგანული, კონტაქტური და ნაწლავური მოქმედების ინსექტიციდი, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო ბიოლოგიურ ეფექტურობას ფართო სპექტრის მავნებლების წინააღმდეგ განვითარების ყველა სტადიაზე. პიროელექტრა ზემოქმედებს მავნებელზე ნერვული სისტემის ფუნქციაზე ზემოქმედების გზით. 

ქლორპირიფოსი გავლენას ახდენს ნერვულ სისტემაზე ნეიროტრანსმიტერი აცეტილქოლინის (ACh) დაშლის ინჰიბირებით. მწერების გამოჩენისას, ქლორპირიფოსი კონტაქტში შედის ქოლინესტერაზას (ChE) აქტიურ ფერმენტთან, რაც ხელს უშლის ACh-ის დაშლას სინაფსურ ნაპრალში. შედეგად ACh-ის დაგროვება სინაფსურ ნაპრალში იწვევს ნეირონული უჯრედების გადაჭარბებულ სტიმულაციას, რაც იწვევს ნეიროტოქსიკურობას და მავნებლის სიკვდილს. 

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
მავნებელი პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(/ჰა)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
ვაშლი, ატამი ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები 2 40 (2) 10(4) 
ვაზი ცრუფარიანები, ტკიპები 1.5-2 40 (2) 7(3)
ციტრუსები ფარიანები, ცრუფარიანები 2 40 (2) 7(3)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები 2 30 (2) 7(3)
კულტურები

ატამი, ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, ციტრუსი

ინსექტიციდი

ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფარიანები, ფოთლიხვევიები