პიროელექტრა 48

კულტურა:

  • ატამი, ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, ციტრუსი

მავნებლები:

  • ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფარიანები, ფოთლიხვევიები
35.10
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

პიროელექტრა

მოქმედი ნივთიერება: ქლორპირიფოსი 480 /; ეკ

ინსექტიციდი

დანიშნულება: მწუწნი და მღრღნელი მწერების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი კონტაქტურ ნაწლავური მოქმედების ინსექტიციდი.

რეზისტენტობის მართვა: პრეპარატი შეიცავს 1B ჯგუფის ინსექტიციდს. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად პიროელექტრა და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები გამოიყენეთ მონაცვლეობით.

თავსებადობა: თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე.

სამუშაო ხსნარის მომზადება: მუდმივი შერევის პროცესში წყალში ჩაამატეთ საჭირო რაოდენობის პრეპარატები შემდეგი მიმდევრობით: ჯერ მშრალი ფორმულაციები (სფ, წდგრ), შემდეგ თხევადი (სკ, სე, ზწე, ეკ, წხ) და შემდეგ მიმწებებელი.

შეზღუდვები და მითითებები: არ შეასხუროთ ცხელი ქარების, მოსალოდნელი წვიმის ან სხვა არასტაბილური კლიმატური პირობების დროს.

ფიტოტოქსიკურობა: რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური.

ზემოქმედების სიჩქარე: ეფექტი შესამჩნევია შესხურების პირველივე დღიდან

დაცვითი მოქმედების პერიოდი: 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მავნებლის ინტენსივობაზე.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები: ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის, ნაწილობრივ მავნებელია ფრინველების, ცხოველების და ნაკლებად ტოქსიკური ფუტკრებისთვის.

ტოქსიკურობის კლასი: II

კულტურა მავნებელი პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა /ჰა
ლოდინის
პერიოდი
ვაშლი, ატამი ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები 2 40
ვაზი ცრუფარიანები, ტკიპები 1.5-2 40
ციტრუსები ფარიანები, ცრუფარიანები 2 40
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები 2 30

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება: შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო: 7(3)

გამოყენების ჯერადობა: 2-ჯერ

კულტურები

ატამი, ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, ციტრუსი

ინსექტიციდი

ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფარიანები, ფოთლიხვევიები