პრემიუმი 0.25ლ

კულტურა:

  • კარტოფილი

დაავადება:

  • რიზოქტონიოზი

მავნებლები:

  • ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო

ნივთიერება:

  • ინსექტო-ფუნგიციდი, თესლის შესაწამლი

პრეპარატული ფორმა :

  • იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ; სუსპენზიის კონცენტრატი
21.60

მარაგში

არტიკული: 73276812898798 კატეგორიები: , ,

დანიშნულება:

პრემიუმი არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ინსექტო-ფუნგიციდი, რომელიც იცავს კარტოფილის თესლს კომპლექსური დაავადებებსაგან და მავნებლებისაგან.  

 

კულტურა, დაავადება, მავნებელი ხარჯვის ნორმა
(ლ/ტ)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
კარტოფილი რიზოქტონიოზი, კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები 1-1.3 სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება -(1)
კულტურები

კარტოფილი

დაავადებები

რიზოქტონიოზი

ინსექტიციდი

ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო