პრემიუმი 0.25ლ

კულტურა:

  • კარტოფილი

დაავადება:

  • რიზოქტონიოზი

მავნებლები:

  • ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო
25.50

იჩქარეთ !

შეთავაზება სრულდება :

მარაგში

არტიკული: 73276812898798 კატეგორიები: , ,

პრემიუმი

ინსექტო-ფუნგიციდი, თესლის შესაწამლი

იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ; სუსპენზიის კონცენტრატი

დანიშნულება: პრემიუმი არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ინსექტო-ფუნგიციდი, რომელიც იცავს კარტოფილის თესლს კომპლექსური დაავადებებსაგან და მავნებლებისაგან.

რეზისტენტობის მართვა: რეზისტენტობის მართვის მიხედვით პრემიუმი შეიცავს 20 ჯგუფის ფუნგიციდს პენციკურონს და ნეონიკოტინოიდების კლასის 4A ჯგუფის ინსექტიციდს იმიდაკლოპრიდს. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად პრემიუმი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები გამოიყენეთ მონაცვლეობით.

თავსებადობა: პრემიუმი თავსებადია უმეტეს ზრდის რეგულატორებსა და მინერალურ სასუქებთან. ამასთან, თითოეული ახალი შემთხვევისას საჭიროა წინასწარ შემოწმდეს ქიმიურ თავსებადობაზე.

სამუშაო ხსნარის მომზადება: სამუშაო ხსნარის მომზადებისას 1 ლიტრი პრემიუმი გახსენით 10-20 ლიტრ წყალში. ხსნარის ეს რაოდენობა საკმარისია 1 ტონა კარტოფილის სათესლე მასალის დასამუშავებლად.

შეზღუდვები და მითითებები: სამუშაო ხსნარი კარტოფილის ბოლქვებს შეასხურეთ დარგვამდე, თანაბრად. დამუშავებული კარტოფილის თესლის დარგვა უნდა მოხდეს მალევე.

ფიტოტოქსიკურობა: არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურის მიმართ. უსაფრთხოა სასარგებლო მწერების მიმართ.

ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე

დაცვითი მოქმედების პერიოდი: 190 – 200 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების, მავნებლის გავრცელების

ინტენსივობასა და კლიმატურ პირობებზე.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები: ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის.

ტოქსიკურობის კლასი: U

კულტურა, დაავადება, მავნებელი ხარჯვის ნორმა
(ლ/ტ)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
კარტოფილი რიზოქტონიოზი, კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები 1-1.3 სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება -(1)

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო: -(-)

კულტურები

კარტოფილი

დაავადებები

რიზოქტონიოზი

ინსექტიციდი

ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Quick Comparison

Settingsპრემიუმი 0.25ლ removeპენკილერი removeპერმიტი removeტრიუმფი 0.225 კგ removeპროტონი removeგორილა remove
Imageფუნგიციდიპენკილერიპროდუქტი
SKU7327681289879896940825028878
Rating
Price25.5014.5054.5070.50109.5064.0083.00
Stock

მარაგში

მარაგში

Availabilityმარაგშიმარაგში
Add to cart

Description
Contentპრემიუმი ინსექტო-ფუნგიციდი, თესლის შესაწამლი იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ; სუსპენზიის კონცენტრატი დანიშნულება: პრემიუმი არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ინსექტო-ფუნგიციდი, რომელიც იცავს კარტოფილის თესლს კომპლექსური დაავადებებსაგან და მავნებლებისაგან. რეზისტენტობის მართვა: რეზისტენტობის მართვის მიხედვით პრემიუმი შეიცავს 20 ჯგუფის ფუნგიციდს პენციკურონს და ნეონიკოტინოიდების კლასის 4A ჯგუფის ინსექტიციდს იმიდაკლოპრიდს. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად პრემიუმი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები გამოიყენეთ მონაცვლეობით. თავსებადობა: პრემიუმი თავსებადია უმეტეს ზრდის რეგულატორებსა და მინერალურ სასუქებთან. ამასთან, თითოეული ახალი შემთხვევისას საჭიროა წინასწარ შემოწმდეს ქიმიურ თავსებადობაზე. სამუშაო ხსნარის მომზადება: სამუშაო ხსნარის მომზადებისას 1 ლიტრი პრემიუმი გახსენით 10-20 ლიტრ წყალში. ხსნარის ეს რაოდენობა საკმარისია 1 ტონა კარტოფილის სათესლე მასალის დასამუშავებლად. შეზღუდვები და მითითებები: სამუშაო ხსნარი კარტოფილის ბოლქვებს შეასხურეთ დარგვამდე, თანაბრად. დამუშავებული კარტოფილის თესლის დარგვა უნდა მოხდეს მალევე. ფიტოტოქსიკურობა: არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურის მიმართ. უსაფრთხოა სასარგებლო მწერების მიმართ. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე დაცვითი მოქმედების პერიოდი: 190 - 200 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების, მავნებლის გავრცელების ინტენსივობასა და კლიმატურ პირობებზე. ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები: ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის. ტოქსიკურობის კლასი: U
კულტურა, დაავადება, მავნებელი ხარჯვის ნორმა (ლ/ტ) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)
კარტოფილი რიზოქტონიოზი, კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები 1-1.3 სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება -(1)
დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო: -(-)
პენკილერი ფუნგიციდი პენკონაზოლი 100 /; ეკ დანიშნულება: პენკილერი არის სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ხანგრძლივი, პრევენციული და ძლიერი სამკურნალო მოქმედებებით. ის უზრუნველყოფს საუკეთესო კონტროლს ისეთ პათოგენებზე, როგორებიცაა ასკომიცეტები და ბაზიდიომიცეტები. პენკილერი უზრუნველყოფს კულტურების ნაცრისაგან დაცვას ყველაზე რთულ სიტუაციებშიც კი. იგი შეიწოვება ფოთლების მიერ, აკროპოტალური და ძლიერი ტრანსლოკაციით. პრეპარატის უნიკალური ფორმულაცია უზრუნველყოფს მის კარგ მედეგობას ჩამორეცხვისადმი რთულ გარემო პრირობებშიც კი. რეზისტენტობის მართვა: რეზისტენტობის მართვის მიზნით პენკონაზოლი კლასიფიცირდება მე-3 ჯგუფში. რეზისტენტობის განვითარების რისკის მინიმუმამდე შემცირებისათვის რეკომენდებულია პენკილერის გამოყენება დაავადების ადრეულ სტადიაზე, ფუნგიციდებთან ნარევში, რომელთაც განსხვავებული მოქმედების მექანიზმი აქვთ. თავსებადობა: თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე. სამუშაო ხსნარის მომზადება: მუდმივი შერევის პროცესში წყალში ჩაამატეთ საჭირო რაოდენობის პრეპარატები შემდეგი მიმდევრობით: ჯერ მშრალი ფორმულაციები (სფ, წდგრ), შემდეგ თხევადი (სკ, სე, ზწე, ეკ, წხ) და შემდეგ მიმწებებელი. შეზღუდვები და მითითებები: არ შეასხუროთ ცხელი ქარების, მოსალოდნელი წვიმის ან სხვა არასტაბილური კლიმატური პირობების დროს. ფიტოტოქსიკურობა: რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 10- 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების ინტენსივობაზე. ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები: ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის, ნაწილობრივ მავნებელია ფრინველების, ცხოველების და ნაკლებად ტოქსიკური ფუტკრებისთვის. ტოქსიკურობის კლასი: U
კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა /ჰა ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)
კიტრი (ღია გრუნტი) ნაცარი 0.15 20(2)
კიტრი (დახურული გრუნტი) ნაცარი 0.25-0.4 3(3)
ვაშლი ნაცარი 0.3-0.4 20(4)
ვაზი ნაცარი 0.15-0.25 21(3)
ატამი ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე 0.5-1 20(4)
მარწყვი ნაცარი 0.3-0.5 -(2)
შავი მოცხარი ამერიკული ნაცარი 0.2-0.4 20(4)
ჟოლო მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე 0.3-0.6 -(2)
ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები ნაცარი, ჟანგა 0.4-1 14(3-4)
დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო: 7(3) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება: შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
პერმიტი ფუნგიციდი პენკონაზოლი 100 გ/ლ ემულსიის კონცენტრატი (ეკ) დანიშნულება პერმიტი არის სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ხანგრძლივი, პრევენციული და ძლიერი სამკურნალო მოქმედებებით. ის უზრუნველყოფს საუკეთესო კონტროლს ისეთ პათოგენებზე, როგორებიცაა ასკომიცეტები და ბაზიდიომიცეტები. პერმიტი უზრუნველყოფს კულტურების ნაცრისაგან დაცვას დაავადების გავრცელების ყველაზე ხელსაყრელ პირობებშიც კი. იგი შეიწოვება ფოთლების მიერ, აკროპოტალური და ძლიერი ტრანსლოკაციით. პრეპარატის უნიკალური ფორმულაცია უზრუნველყოფს მის კარგ მედეგობას ჩამორეცხვისადმი რთულ გარემო პირობებშიც კი.  რეზისტენტობის მართვა
ჯგუფი 3 ფუნგიციდი
რეზისტენტობის მართვის მიზნით პენკონაზოლი კლასიფიცირდება მე-3 ჯგუფში. რეზისტენტობის განვითარების რისკის მინიმუმამდე შემცირებისათვის რეკომენდებულია პერმიტის გამოყენება დაავადების ადრეულ სტადიაზე. დაავადების განვითარებისთვის ხელსაყრელ პირობებში პრეპარატი გამოიყენეთ მოკლე ინტერვალით, ფუნგიციდებთან ნარევში, რომელთაც განსხვავებული მოქმედების მექანიზმი აქვთ. თავსებადობა თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის  შერევით. ფიტოტოქსიკურობა რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურის მიმართ. ცხელ ან მშრალ ამინდში შესხურებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის დაზიანება. შეზღუდვები და მითითებები არ შეასხუროთ ცხელი ქარების, მოსალოდნელი წვიმის ან სხვა არასტაბილური კლიმატური პირობების დროს. აუცილებელია შესაწამლი კულტურა იყოს მშრალი. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 7- 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების ინტენსივობაზე.
კულტურა დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშაებულ ფართობზე ხელით (მექანიზი რებული) სამუშაოების დაწყების დრო
კიტრი (ღია გრუნტით) ნაცარი 0.12-.0.15   შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 20(2) 7(3)
კიტრი (დახურული გრუნტით) ნაცარი 0.25- 0.4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 3(3) 7(3)
ვაშლი ნაცარი 0.3 – 0.4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 20(4) 7(3)
ვაზი ნაცარი 0.15-0.25 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 20(4) 7(3)
ატამი ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე 0.5-1 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 20(4) 7(3)
მარწყვი ნაცარი 0.3-0.5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. -(2) 7(3)
ჟოლო მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე 0.3-0.6 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. -(2) 7(3)
შავი მოცხარი ამერიკული ნაცარი 0.2-0.4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 20(4) 7(3)
ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები ნაცარი, ჟანგა 0.4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 3(3-4) 3(-)
 
ტრიუმფი ფუნგიციდი მოქმედი ნივთიერება:  ტრიფლოქსისტრობინი 250 გ/კგ, ტებუკონაზოლი 500 გ/კგ პრეპარატული ფორმა: წყალში ხსნადი გრანულები ტრიუმფი - მეზოსტემურ-სისტემური მოქმედების ფართო სპექტრის კომბინირებული ფუნგიციდი დამცავი და სამკურნალო თვისებებით, რომელიც უზრუნველყოფს სოკოს პათოგენების საიმედო კონტროლს მათი განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე. ის ეფექტურად უმკლავდება და იცავს ვაზს ნაცრისა და სიდამპლისგან, ასევე უზრუნველყოფს ხეხილის ხანგრძლივ დაცვას ქეცისა და ნაცრისაგან, ეფექტურად მოქმედებს კარტოფილისა და პომიდვრის კულტურებში ალტერნარიოზის წინააღმდეგ. ტებუკონაზოლი სოკოვანი უჯრედის კედლის სტრუქტურის აგების პროცესს უშლის ხელს, აფერხებს სოკოს რეპროდუქციას და შემდგომ ზრდას. ტრიფლოქსისტორბინი არღვევს სუნთქვის პროცესს დაავადების გამომწვევი უჯრედების მიტოქონდრიებში. ორი მოქმედი ნივთიერების კომბინაცია გამორიცხავს პათოგენის რეზისტენტობას. ტრიუმფის მაქსიმალური ეფექტისთვის რეკომენდებულია შესხურება დაავადების განვითარების ადრეულ სტადიაზე, მანამ სანამ ინფექცია ფართოდ გავრცელდება. რეზისტენტობა:
ტრიფლოქსისტრობინი ფუნგიციდი C3 ჯგუფი
ტებუკონაზოლი ფუნგიციდი G1 ჯგუფი
ტრიუმფი შეიცავს მიტოქონდრიალური სუნთქვის ინჰიბიტორი (Qol) ფუნგიციდს ტრიფლოქსისტრობინს, რომლის FRAC კოდი არის C3 და DMI ფუნგიციდს ტებუკონაზოლს, რომლის FRAC კოდი არის G1. C3 და G1 ჯგუფის ფუნგიციდის მრავალჯერადმა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ამა თუ იმ სოკოვანი დაავადების გენეტიკური თვისებების ცვლილება და გახდეს მის მიმართ რეზისტენტული. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ტრიუმფი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით. FRAC-ის რეკომენდაციით შესხურების რაოდენობა როდესაც გამოყენებულია მიტოქონდრიალური სუნთქვის ინჰიბიტორი (Qol) ფუნგიციდები უნდა შეადგენდეს წამლობის სქემის არაუმეტეს 50%. თავსებადობა თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატებთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის პრეპარატების შერევით. არ არის რეკომენდებული პრეპარატის შერევა სპილენძისა და გოგირდის შემცველ პრეპარატებთან. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე  დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზე და კულტურის ზრდის სიჩქარეზე.  ფიტოტოქსიკურობა რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური.
კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (კგ/ჰა) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების დრო
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, შავი სიდამპლე ფომოპსისი 0.16-0.18 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში   14(3) 3(1)
კურკოვანი ხილი ანთრაქნოზი, მონოლიოზი, ნაცარი 0.3-0.35 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(3) 3(1)
თესლოვანი ხილი ნაცარი, ქეცი, ფოთლის ლაქიანობები 0.3-0.35 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(3) 3(1)
კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო ნაცარი 0.25-0.35 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21(3) 3(1)
გოგრისებრნი ნაცარი, ფოთლის ლაქიანობა 0.25-0.35 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(3) 3(1)
ნიორი, ხახვი მეწამული ლაქიანობა, ნაცარი 0.25-0.35 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21(3) 3(1)
პომიდორი ნაცარი, ფოთლის ლაქიანობა 0.25-0.35 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(3) 3(1)
პროტონი მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფი ‐ 113 გ/კგ + ფოლპეტი 600 გ/კგ პრეპარატული ფორმა: წდგრ დანიშნულება: სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი, უნივერსალური სამკურნალო და პროფილაქტიკური დანიშნულების. პრეპარატი თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდთან და აგროქიმიკატთან. არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურისათვის. გააჩნია დაბალი ტოქსიკურობა ფუტკარსა და სასარგებლო მწერებზე. რეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში არ არის საშიში ფუტკრებისათვის.  
კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარა ტის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშავებუ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოები დაწყების დრო
ვაზი ჭრაქი, ალტერნარიოზი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე 1.5‐1.7 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30 (5) 7(3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 1.5‐1.7 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28 (3) 7(3)
კიტრი, პომიდორი, ღია და დახურული გრუნტი პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი, ფიტოფტოროზი 1.5‐1.7 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28 (3) 7(3)
წიწაკა, პამიდორი, ხახვი ალტერნარიოზი 1.5‐1.7 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28 (3) 7(3)
 
გორილა ფუნგიციდი აზოქსისტრობინი 93,5 გ/ლ + ფოლპეტი 500 გ/ლ სუსპენზიის კონცენტრატი (სკ) დანიშნულება გორილა არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების, უნივერსალური  სამკურნალო და პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნგიციდი. მოქმედი ნივთიერებათა კომბინაცია ეფექტურად გამოიყენება პომიდორში ფიტოფტოროზის, ნაცრისა ალტერნარიოზის წინააღმდეგ, კიტრში პერონოსპოროზისა და ნაცრის წინააღმდეგ საბრძოლველად, ვაზში ჭრაქის, ნაცრის, ფომოფსისის, შავი სიდამპლისა და წითურას წინააღმდეგ, ხოლო კარტოფილში ფიტოფტოროზისა და ალტერნარიოზის წინააღმდეგ ეფექტურად საბრძოლველად.  რეზისტენტობის მართვა
აზოქსისტრობინი ჯგუფი 11 ფუნგიცდი
ფოლპეტი ჯგუფი M04 ფუნგიცდი
FRAC-ის მიხედვით პრეპარატი კლასიფიცირდება როგორც M4 და 11 ჯგუფის ფუნგიციდი. M და 11 ჯგუფის ფუნგიციდების მრავალჯერადმა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ამა თუ იმ სოკოვანი დაავადების გენეტიკური თვისებების ცვლილება და გახდეს გორილას მიმართ რეზისტენტული. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ გორილა და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით. თავსებადობა თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის  შერევით.  ფიტოტოქსიკურობა რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის  ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ. ცხელ ან მშრალ ამინდში შესხურებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის დაზიანება. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე დაცვითი მოქმედების პერიოდი: 10-14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზე და კულტურის ზრდის სიჩქარეზე.
კულტურა დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა  გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების დრო
პომიდორი ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი 2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 5(3) 7(3)
კიტრი პერონოსპოროზი, ნაცარი 1.5-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(2) 7(3)
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი, ფომოფსისი, შავი სიდამპლე, წითურა 2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30(3) 7(3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი; ალტერნარიოზი 2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(3) 7(3)
   
Weight
DimensionsN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Additional information
კულტურები

კარტოფილი

დაავადებები

რიზოქტონიოზი

ინსექტიციდი

ბუგრი, კოლორადოს ხოჭო

კულტურები

ატამი, ვაზი, ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები, ვაშლი, კიტრი, მარწყვი, ჟოლო, შავი მოცხარი

დაავადებები

ამერიკული ნაცარი, მეწამული ლაქიანობა, ნაყოფის სიდამპლე, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ჟანგა

წონა N/A
კულტურები

ბადრიჯანი, ვაზი, ვაშლი, თხილი, მსხალი, ნესვი, საზამთრო, წიწაკა

დაავადებები

ნაცარი, ქეცი

კულტურები

ატამი, ვაზი, ვაშლი, თხილი, კარტოფილი, კომბოსტო, პომიდორი, სტაფილო

დაავადებები

ალტერნარიოზი, თეთრი ჟანგა, თეთრი სიდამპლე, ლაქიანობა, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ქეცი

წონა N/A
კულტურები

ბადრიჯანი, ვაზი, კარტოფილი, კიტრი, პომიდორი, წიწაკა, ხახვი

დაავადებები

ალტერნარიოზი, პერონოსპოროზი, ფიტოფტოროზი, ჭრაქი

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, კიტრი, პომიდორი

დაავადებები

ალტერნარიოზი, ბოტრიტისი, ნაცარი, ფიტოფტოროზი, ფომოფსისი, შავი სიდამპლე, წითურა, ჭრაქი