მანგაველი

ბრენდი:

კატეგორია:

მანგაველი არის თხევადი მანგანუმის დეფიციტის კორექტორი, რომელიც 100%-ით ხელატირებული EDTA ხელატური აგენტით, ხასიათდება სწრაფი შეთვისებით. იგი გამოიყენება მანგანუმის დეფიციტის დროს, როდესაც მცენარეში შესუსტებულია ან დარღვეული მანგანუმის ათვისება, ასევე გამოიყენება პრევენციული მიზნით დეფიციტის მიმართ მგრძნობიარე კულტურებში.

მანგაველი სრულიად ხელატურია და არ რეაგირებს მარილებთან, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ფერტიგაციისას. ამ შემთხვევაშიც მანგანუმი არის სტაბილური და არ შედის რეაქციაში სხვა კათიონებთან, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მცენარეს მიკროელემენტის ათვისებაში.

გამოყენების რეკომენდაციები:

გამოიყენება ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურაში.

ფერტიგაცია:

ხილი და ციტრუსი, დოზა : 1-3 ლიტრი/ჰა

ფოთლოვანი გამოკვება:

ხილი, ციტრუსი, ზეთისხილი, დოზა : 200-400 მლ 100 ლიტრ წყალის.

კულტურა, დოზა : 100-200 მლ 100 ლიტრ წყალში.

მარცვლეული, დოზა : 4-5 ლიტრი ჰექტარზე

შეფუთვა

5ლ