მაჩეტე

კულტურა:

  • სიმინდი

სარეველას სახეობა:

  • ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველა

ნივთიერება:

  • ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • ზეთოვანი დისპერსია (ზდ
31.05
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

პრეპარატი წარმოადგენს სელექციურ, სარეველების აღმოცენების შემდგომ, სისტემური მოქმედების ჰერბიციდს, მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი სარეველების წინააღმდეგ.  მოქმედი ნივთიერება შეიწოვება ფოთლებიდან და მიემართება სარეველების ზრდის წერტილებისკენ. პრეპარატი გამოყენებისთანავე იჭრება მცენარეში, აფერხებს უჯრედების დაყოფას, გამრავლებას, რის შედეგადაც სარეველების ზრდა ჩერდება. 

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
მავნებელი პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
ლ/ჰა
გამოყენების

ხერხი, დრო,

გამოყენების

თავისებურება

გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
სიმინდი (სამარცვლე) სასილოსე მრავალწლიანი მარცვლოვანი ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი 1-1.25 შესხურება, როდესაც სარეველა იქნება 4 ფოთლის ფაზაში, ხოლო კულტურა 2 და 8 ფოთლის ფაზაში. – (1) 7(3)
წონა N/A
შეფუთვა

0.3 ლ, 1ლ, 20ლ, 5ლ

კულტურები

სიმინდი

სარეველას სახეობა

ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველა