ლორკანი

კულტურა:

  • ატამი, ვაზი, ვაშლი, მსხალი, პომიდორი, სიმინდი

მავნებლები:

  • კვირტიჭამია, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ფოთოლჭამია, ჩრჩილი, ცხვირგრძელა, ხვატარი, ხილის ბუზი (დროზოფილა)

ნივთიერება:

  • ციპერმეტრინი 250 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • ემუსიის კონცენტრატი ინსექტიციდი
67.50
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

ლორკანი არის კონტაქტურნაწლავური მოქმედების პირეტროიდული ჯგუფის მაღალ ეფექტური ინსექტიციდი მავნებლების ფართო სპექტრის გასანადგურებელად. ლორკანის მცირე დოზა სწრაფად და ეფექტურად მოქმედებს მავნებლების წინააღმდეგ, ახასიათებს დამაფრთხობელი (რეპელენტური) ეფექტი, ასევე აფერხებს მავნებლის კვებასა და კვერცხდების პროცესს. ის ეფექტურად გამოიყენება ხეხილში, ციტრუსში, ვაზში, ბოსტნეულში, სიმინდსა და ხორბალში მავნე მწერების გასანადგურებლად.

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
მავნებელი პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(/ჰა)
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
სიმინდი სიმინდის ფარვანა; ბამბის ხვატარი 0.135 20(2)
მარცვლოვნები (ხორბალი, ქერი, შვრია) ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები 0.2 20(2)
ვაზი ფოთლიხვევიები 0.20-0.30 25(3)
თესლოვნები (ვაშლი, მსხალი) ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები 0.15-0.30 25(3)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი, კარტოფილის ჭიამაია 0.35 20(2)
კომბოსტო თეთრულები, ჩრჩილები, ხვატრები,ფიტოსუმანი 0.15 25(3)
სტაფილო სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები 0.4 20(2)
კიტრი, პომიდორი, წიწაკა  ფრთათეთრა, ბუგრები, თრიფსები 1 3(2)
საზამთრო, ნესვი მღრღნელი ხვატრები, ბახჩეულის ჭიამაია 0.2-0.3 20(1)
სოიო მდელოს ფარვანა, სიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია, ფოთოლჭამია 0.3 20(2)
რაფსი რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვავილოვანთა რწყილები ბაღლინჯოები, თეთრულები, ბუგრები 0.15-0.2 -3
იონჯა ფიტონომუსი 0.2 20(2)
საძოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები კალიები 0.1-0.15 20(1)

 

წონა N/A
შეფუთვა

0.25ლ, 1ლ

კულტურები

ატამი, ვაზი, ვაშლი, მსხალი, პომიდორი, სიმინდი

ინსექტიციდი

კვირტიჭამია, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ფოთოლჭამია, ჩრჩილი, ცხვირგრძელა, ხვატარი, ხილის ბუზი (დროზოფილა)