ლორკანი

კულტურა:

  • ატამი, ვაზი, ვაშლი, მსხალი, პომიდორი, სიმინდი

მავნებლები:

  • კვირტიჭამია, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ფოთოლჭამია, ჩრჩილი, ცხვირგრძელა, ხვატარი, ხილის ბუზი (დროზოფილა)
80.00
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

ლორკანი

მოქმედი ნივთიერება: ციპერმეტრინი 250 გ/ლ პრეპარატული ფორმა: ემუსიის კონცენტრატი ინსექტიციდი

დანიშნულება: კონტაქტურ‐ნაწლავური მოქმედების პირეტროიდული ჯგუფის მაღალ ეფექტური ინსექტიციდი მავნებლების ფართო სპექტრის გასანადგურებელად.

ლორკანის მცირე დოზა სწრაფად და ეფექტურად მოქმედებს უმრავლესი მწერების წინააღმდეგ, ახასიათებს დამაფრთხობელი (რეპელენტური) ეფექტი, ასევე აფერხებს კვებას და კვერცხდების პროცესს.

პრეპარატი თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდთან და აგროქიმიკატთან. არ არის ფიტოტოქსიკური დასაცავი კულტურისათვის.

გააჩნია დაბალი ტოქსიკურობა ფუტკარსა და სასარგებლო მწერებზე. რეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში არ არის საშიში ფუტკრებისათვის.

კულტურა,

დასამუშავებელი

ობიექტი

მავნებელი პრეპარატის

ხარჯვის ნორმა

ლ/ჰა

გამოყენების

ხერხი, დრო,

გამოყენების

თავისებურება

ლოდინის

პერიოდი

(გამოყენების

ჯერადობა)

დამუშავებულ

ფართობზე

ხელით

(მექანიზირე

ბული)

სამუშაოების

დაწყების დრო

სიმინდი სიმინდის ფარვანა;

ბამბის ხვატარი

0.15 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(2) ‐3
მარცვლოვნები

(ხორბალი, ქერი,

შვრია)

ბუგრები, მავნე კუსებურა,

ჭიაწურბელა, რწყილები,

თრიფსები

0.2 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(2) ‐3
ვაზი ფოთლიხვევიები 0.20‐0.30 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

25(3) 7(3)
თესლოვნები

(ვაშლი, მსხალი)

ნაყოფჭამიები,

ფოთლიხვევიები

0.15‐0.30 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

25(3) 7(3)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო,

კარტოფილის ჩრჩილი,

კარტოფილის ჭიამაია,

ბუგრები

0.3‐0.5 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(2) 7(3)
კომბოსტო თეთრულები, ჩრჩილები,

ხვატრები,ფიტოსუმანი

0.15 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

25(3) 7(3)
სტაფილო სტაფილოს ბუზი,

ფოთლის რწყილები

0.4 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(2) 7 (3)
კიტრი, პომიდორი,

წიწაკა

ფრთათეთრა, ბუგრები,

თრიფსები

1‐1.6 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

3(2) 2(‐)
საზამთრო, ნესვი მღრღნელი ხვატრები,

ბახჩეულის ჭიამაია

0.2‐0.3 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(1) 7(3)
სოიო მდელოს ფარვანა, სიოს

ნაყოფჭამია,

მრავალჭამია,

ფოთოლჭამია

0.3 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(2) ‐3
რაფსი რაფსის ყვავილჭამია,

ჯვარყვავილოვანთა

რწყილები

ბაღლინჯოები,

თეთრულები, ბუგრები

0.15‐0.2 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

‐3 ‐3
იონჯა ფიტონომუსი 0.2 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(2) ‐3
საძოვრები,

ველური

მცენარეულობა,

კალიებით

დასახლებული

ნაკვეთები

კალიები 0.1‐0.15 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

20(1) 3
ტყის ჯიშები ოქროკუდა, ფოთლის და

წიწვის მღრღნელი

მავნებლები

0.1 შესხურება

ვეგეტაციის

პერიოდში

‐(1) ‐(‐)
წონა N/A
კულტურები

ატამი, ვაზი, ვაშლი, მსხალი, პომიდორი, სიმინდი

ინსექტიციდი

კვირტიჭამია, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ფოთოლჭამია, ჩრჩილი, ცხვირგრძელა, ხვატარი, ხილის ბუზი (დროზოფილა)