კროსი

კულტურა:

  • ატამი, ვაზი, ვაშლი, მსხალი

დაავადება:

  • ნაცარი, ქეცი, შავი ლაქიანობა
0.00
Out stock
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

წყალში დისპერსირებადი გრანულები

ფუნგიციდი

მიკლობუტანილი 400 გ/კგ

 

კროსი წარმოადგენს ნაცრის საწინააღმდეგო,

პრევენციული, სამკურნალო და სისტემური მოქმედების

მაღალეფექტურ ფუნგიციდს.

კროსი ეფექტურად იცავს, როგორც მცენარის

ფოთლებს, ასევე მის ნაყოფს. პრეპარატის მოქმედი

ნივთიერება, მიკლობუტანილი, (დიმეთილაზის

ინჰიბიტორი (DMI)) აფერხებს სოკოში ერგოსტერონის

სინთეზს, რაც თავის მხრივ ახდენს ნაცრის დაავადების

გამომწვევი პათოგენის სწრაფ განადგურებას

უპირატესობები:

კროსს ახასიათებს მკვეთრად გამოხატული სისტემური მოქმედება

ის მარტივად შეიწოვება და ხანგრძილი მოქმედებით გამოირჩევა

არ არის ფიტოტოქსიკური მცენარეებისათვის

ნაკლებად ტოქსიკურია ფუტკრებისთვის და სასარგებლო მწერებისთვის

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
დაავადება პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
/ჰა.
გამოყენების
ხერხი,დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
ვაზი ნაცარი 0,12  შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15(2) 7(3)
ატამი ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე 0,12 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(2) 7(3)

 

კულტურები

ატამი, ვაზი, ვაშლი, მსხალი

დაავადებები

ნაცარი, ქეცი, შავი ლაქიანობა