გრანდი 5

კულტურა:

  • ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, პომიდორი

მავნებლები:

  • ვაშლის ჩრჩილი, კოლორადოს ხოჭო, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფოთლიხვევიები

ნივთიერება:

  • 50 გ/ლ ლამბდა-ციჰალოტრინი

პრეპარატული ფორმა :

  • ემულსიის კონცენტრატი
7.80
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

გრანდი 5 არის პირეტროიდული ჯგუფის კონტაქტური და ნაწლავური მოქმედების ინსექტიციდი, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო ბიოლოგიურ ეფექტურობას ფართო სპექტრის მავნებლების წინააღმდეგ განვითარების ყველა სტადიაზე. გრანდს ახასიათებს ოვიციდური (კვერცხების საწინააღმდეგო) ეფექტი. მოქმედების მექანიზმი მდგომარეობს ნერვული სისტემის ფუნქციონირების რღვევაში, რაც უზრუნველყოფს სწრაფნოკდაუნ ეფექტსდა მავნე ობიექტების სიკვდილს. გრანდით დამუშავებული მცენარით კვების ან დამუშავებულ ფოთოლზე ცოცვის შემდეგ მავნებელი ჯერ პარალიზდება და შემდეგ სწრაფად კვდება.

 

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
მავნებელი პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა /ჰა
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირებული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
ვაშლი ნაყოფჭამიები,

ფოთლიხვევიები, ტკიპები, ვაშლის ყვავილჭამია

0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2) 10(4)
ვაზი ფოთლიხვევიები, ტკიპები 0.3-0.4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2) 10(4)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 0.1-0,2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20(2) 10(4)
პომიდორი კოლორადოს ხოჭო 0.1 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 30(1) 10(4)
კულტურები

ვაზი, ვაშლი, კარტოფილი, პომიდორი

ინსექტიციდი

ვაშლის ჩრჩილი, კოლორადოს ხოჭო, ნაყოფჭამია, ტკიპა, ფოთლიხვევიები