გათ თენი

ბრენდი:

კატეგორია:

გათ თენი არის ახალი თაობის დამცავი, სამკურნალო, ტრანსლამინარული, ხანგრძლივი მოქმედების ფუნგიციდი. გათ თენი შეიცავს ფუნგიციდების ახალი კლასის (თიაზოლიდინი) ინოვაციურ და უნიკალურ მოქმედ ნივთიერებას ფლუტიანილს, რომელიც შექმნილი და დაპატენტებულია იაპონური კომპანია OAT Agrio-ს მიერ. იგი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურის დაცვას ნაცროვანი დაავადებებისგან. გათ თენის გამოყენება ეფექტურია ნაცრის წინააღმდეგ, მაშინაც კი როდესაც დაავადებას განვითარებული აქვს რეზისტენტობა სხვა ჯგუფის პრეპარატების მიმართ.

მოქმედების მექანიზმი: იგი აფერხებს სოკოს სპორების წარმოქმნას, მოქმედებს სოკოს კონიდიოფორებზე და ასევე ხელს უშლის მეორად ინფექციას. მას ახასიათებს ტრანსლამინარული მოქმედება, რაც გულისხმობს მცენარის დაცვას ფოთლის ორივე მხრიდან. იგი აფერხებს ჰაუსტორიუმის წარმოქმნას. ჰაუსტორიუმი არის გამონაზარდი,რომელიც ჩაზრდილია მცენარის უჯრედებში და მისი მეშვეობით იღებს მცენარიდან წყალს და საკვებ ნივთიერებებს.