ციტოპლანტი 400

ბრენდი:

607.50
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: , ,

ციტოპლანტი 400

ფოსფორის პენტაოქსიდი P2O5 წყალში ხსნადი ……………3.00% w/w

კალიუმის ოქსიდი K2O წყალში ხსნადი ……………………3.00% w/w

 

ციტოპლანტი 400 შეიცავს ბაზარზე ყველაზე მაღალი

კონცენტრაციის ბიოლოგიური წარმოშობის ციტოკინინს. მისი

მეშვეობით მცენარეში სტიმულირდება უჯრედების დაყოფა,

რომელიც ხელს უწყობს საკვები ნივთიერებების მობილიზებას და

ანელებს აქტიურ ზრდას, რათა უფრო მეტი ენერგია მოხმარდეს

ნაყოფის უკეთ განვითარებას.

 

პროდუქტის უპირატესობები:

  • ორგანული ბიოსტიმულანტი – მცენარეული წარმოშობის ფიზიოლოგიური პროცესების აქტივატორი,
  • რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს მოსავლიანობის გაზრდაში
  • გაუმჯობესებული საშუალო მოსავალი, უფრო დიდი ნაყოფის ზომა და უკეთესი შეფერილობა
  • მაქსიმალურად აჩერებს ჰიბერელინის მჟავის მოხმარებას
  • მაღალ ფერტილურობას ძენს მოსავალს, ზრდის მოსავლიანობას

 

ბოსტნეული:

ხელს უწყობს ფრუქტიფიკაციის პროცესს, გამოიყენება პირველი ყვავილობის დაწყებამდე.

მრავალწლიან კულტურებში, ახანგრძლივებს პროდუქტიულობის პერიოდს. ასევე ხელს

უწყობს ნაყოფის განვითარებას და აუმჯობესებს ვეგეტაციის პროცესს.

შეტანის მეთოდი – ფოთლიდან შესხურება

დოზა: 1,5 ლ/ჰა

ხეხილი:

აუმჯობესებს ნაყოფის ჩამოყალიბების პროცესს და ზრდის მოსავლიანობას. ხელს უწყობს

ხილის ზომის ზრდას.

მისი გამოყენება რეკომენდირებულია კვირტის ფორმირებისას, ზაფხულში, ასევე ყვავილის

ფურცლების ცვენისას და 2 კვირის შემდეგ.

შეტანის მეთოდი – ფოთლიდან შესხურება.

დოზა: 1.5-2 ლ/ჰა, დამოკიდებულია ხის ზომაზე.

ციტრუსი:

აუმჯობესებს ნაყოფის ჩამოყალიბების პროცესს და ზრდის მოსავლიანობას. ასტიმულირებს

ნაყოფში უჯრედის დაყოფას. ხელს უწყობს მცენარის ზრდას ცივი პერიოდების შემდეგ ,

განსაკუთრებით გაზაფხულზე, როდესაც მცენარის აქტივობა ყველაზე ნელა მიმდინარეობს.

შეტანის მეთოდი – ფოთლიდან შესხურება.

დოზა: 2 ლ/ჰა (ცივი ამინდების შემდეგ). გამოიყენება ყვავილობამდე და ყვავილობის

შემდგომ პერიოდში 2 ლ/ჰა.

ყურძენი:

აუმჯობესებს ნაყოფის წონასა და ზომას.

გამოყენების ჯერადობა: 2-ჯერ

შეტანის მეთოდი – ფოთლიდან შესხურება.

დოზა: 1.2-1.5 ლ/ჰა.

კაკლოვნები:

გამოყენების ჯერადობა: 2-ჯერ

შეტანის მეთოდი – ფოთლიდან შესხურება.

გამოყენების დრო: გამოიყენება ყვავილობის პროცესში და ნაყოფის განვითარებისას.

დოზა: 1.5-2 ლ/ჰა.

წონა N/A