ციფლამიდი

ბრენდი:

კატეგორია:

ციფლამიდი შეიცავს ფუნგიციდების ახალი კლასის ბენზამიდოქსიმების ინოვაციურ და უნიკალურ მოქმედ ნივთიერებასციფლუფენამიდს, რომელიც შექმნილია იაპონური კომპანიის NIPPON SODA – მიერ. ციფლამიდ 5 ხასიათდება ძლიერი მოქმედებით და არის ეფექტური პრეპარატი ნაცრის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

ეს უნიკალური ნივთიერება აქტიურად მოქმედებს ნაცრის ნებისმიერ ეტაპსა და სასიცოცხლო ციკლზე. ციფლამიდი ეფექტური საშუალებაა ნაცრის გამომწვევი სოკოს ისეთი შტამის წინააღმდეგაც, რომელიც რეზისტენტულია სტრობილურინების, მორფოლინების, ბენზიმიდაზოლების და DMI ჯგუფის ფუნგიციდებისადმი.

ციფლამიდს ახასიათებს უნიკალური ფუმიგატიური ეფექტიპრეპარატის ორთქლი ადვილად აღწევს მტევნის შიგნით მარცვლებს შორის სივრცეში და ანადგურებს სოკოს სპორებს იქაც კი, სადაც ვერ ხვდება სამუშაო ხსნარი. ორთქლის მოქმედება აუმჯობესებს დაავადების კონტროლს, რადგან ორთქლის აქტივობა ფარავს ქიმიურ ნივთიერებას იმავე ფოთოლსა და მომიჯნავე ფოთლებზეც. ციფლამიდი ახდენს სოკოს პათოგენის ინჰიბირებას, რაც ხელს უშლის მის გავრცელებას ფოთოლზე. ციფლამიდის ტრანსლამინარული თვისება უზრუნველყოფს ვაზის ფოთლის ეფექტურ დაცვას ორივე მხრიდან.

კულტურა დაავადება დოზა

ა. მაქსიმალური დოზა შესხურებისას

ბ. მაქსიმალური სრული დოზა სეზონზე/კულტურაზე

შესხურებებს დრო, ჯერადობა წყლის მოცულობა ლ/ჰა

 

ლოდინის პერიოდი
ვაზი ნაცარი (Uncinula necator) ა. 0,32 – 0,5

ბ. 0,64 – 1,0

BBCH 61-75

შესხურება 1-2 ჯერ 10-14 დღიანი ინტერვალით

800-1000 21
თესლოვანი ხეხილი (ვაშლი, მსხალი) ნაცარი (Podosphaera leucotricha) ა. 0,5

ბ. 1,0

BBCH 11-87

შესხურება 1-2 ჯერ 7-10 დღიანი ინტერვალით

900-1500 14
კურკოვანი ხეხილი (ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი) ნაცარი (Sphaerotheca pannosa) ა. 0,5

ბ. 1,0

BBCH 11-87

შესხურება 1-2 ჯერ 7 დღიანი ინტერვალით

800-1000 14

 

შეფუთვა

0.25ლ