ბრენდონი 0.1კგ

კულტურა:

  • ვაზი, ვაშლი, კიტრი, კომბოსტო, პომიდორი

მავნებლები:

  • თეთრულა, კომბოსტოს ჩრჩილი, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ყურძნის ჭია

ნივთიერება:

  • ემამექტინ ბენზოატი 50გ/კგ

პრეპარატული ფორმა :

  • წყალში ხსნადი გრანული
13.50

იჩქარეთ !

შეთავაზება სრულდება :

მარაგში

არტიკული: 72723024628011 კატეგორიები: , ,

დანიშნულება:

კონტაქტურ- ნაწლავური მოქმედების ტრანსლამინარული ინსექტიციდი ბოსტნეულის, ვაზის, ხეხილის ქერცლფრთიანი მავნებლების ფართო სპექტრისგან დასაცავად.

გახსოვდეთ!

 

კულტურა, დასამუშავებელი

ობიექტი

მავნებელი

პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (/ჰა, კგ/ჰა,

/, კგ/)

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების

თავისებურება

ლოდინის პერიოდი (გამოყენებ ის

ჯერადობა)

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების

დაწყების დრო

თესლოვნები

(ვაშლი, მსხალი)

ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, ბუგრები, ფოთლის მენაღმეები, არაფარდი

პარკხვევია ფოთლიხვევიები,

ვაშლის ნაყოფჭამია

0..15-0.3

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და მავნებლების

გამოჩენისთან ავე, 7-14

დღიანი

ინტერვალით.

7(3)

2(1)

კომბოსტო

ჩრჩილი, თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი, ფოთლის

მენაღმეები

0..15-0.3

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი

ნიშანებისა და კვერცხდების გამოჩენისთან ავე. ხარჯვა

571 /ჰა

7(2)

2(1)

პომიდორი

ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის

ფრთათეთრა

0..15-0.3

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის

გამოჩენისთან ავე 7-14

დღიანი

ინტრევალით

7(2)

3(-)

კიტრი

ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა

0..15-0.3

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- დღიანი

ინტერვალით.

7(2)

3(-)

სიმინდი

მარცვლეულის ხვატარი

0..15-0.3

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- დღიანი

ინტერვალით.

7(2)

2(1)

ვაზი

ყურძნის ჭია

0..15-0.3

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

მავნებლის

8(1)

3(-)

 

 

წონა 0.1 კგ
კულტურები

ვაზი, ვაშლი, კიტრი, კომბოსტო, პომიდორი

ინსექტიციდი

თეთრულა, კომბოსტოს ჩრჩილი, მენაღმე ჩრჩილი, ნაყოფჭამია, ყურძნის ჭია