ბლუფოქსი 1 კგ

კულტურა:

  • ვაზი, თხილი, კარტოფილი, კიტრი, ნესვი, პომიდორი, ხახვი

დაავადება:

  • ფიტოფტოროზი, ჭრაქი
77.00
Out stock
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

ბლუფოქსი

მოქმედი ნივთიერება: 350 გ/კგ სპილენძის ჰიდროქსიდი + 150 გ/კგ მეტალაქსილი

პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი

დანიშნულება: დამცავი და სამკურნალო თვისებების მქონე ფუნგიციდი ვაზში, თხილში, ბოსტეულ კულტურებში სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ბლუფოქსი წარმოადგენს პრეპარატს რომელიც აერთიანებს მეტალაქსილის სამკურნალო და სისტემურ თვისებებსა და სპილენძის ჰიდროქსიდის დამცავ თვისებებს.

პრეპარატი თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდთან და აგროქიმიკატთან. არ არის თავსებადი ზირამთან.

ფიტოტოქსიკურობა: შესაძლოა დაზიანდეს ქლიავისა და ატმის ფოთლები, განსაკუთრებით დაბალ ტემპერატურაზე. რეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში არ არის საშიში ფუტკრებისათვის.

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა

(ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ)

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშაებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაების დაწყების დრო
ვაზი ჭრაქი 1-1.5კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(4) 7(3)
თხილი ფიტოფტორა, ვარჯის კიბო, ფესვის ხმობა. 2.5კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(4) 7(3)
ნესვი ჭრაქი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8(3) 7(3)
კიტრი ჭრაქი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(3) 7(3)
ხახვი ჭრაქი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(3) 7(3)
პომიდორი ფიტოფტოროზი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(3) 7(3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(3) 7(3)

 

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, თხილი, კარტოფილი, კიტრი, ნესვი, პომიდორი, ხახვი

დაავადებები

ფიტოფტოროზი, ჭრაქი

Quick Comparison

Settingsბლუფოქსი 1 კგ removeმერტონი removeფუნიქსი removeბარონი removeიმპერიუმი removeჰერკულესი remove
Imageფუნიქსი
SKU
Rating
Price77.007.00184.0027.00102.5012.00384.0080.00128.00
Stock

არ არის მარაგში

Availabilityარ არის მარაგში
Add to cart

Descriptionსპილენძის ჰიდროქსიდი 770 გ/კგ; სფ


Contentბლუფოქსი მოქმედი ნივთიერება: 350 გ/კგ სპილენძის ჰიდროქსიდი + 150 გ/კგ მეტალაქსილი პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი დანიშნულება: დამცავი და სამკურნალო თვისებების მქონე ფუნგიციდი ვაზში, თხილში, ბოსტეულ კულტურებში სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ბლუფოქსი წარმოადგენს პრეპარატს რომელიც აერთიანებს მეტალაქსილის სამკურნალო და სისტემურ თვისებებსა და სპილენძის ჰიდროქსიდის დამცავ თვისებებს. პრეპარატი თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდთან და აგროქიმიკატთან. არ არის თავსებადი ზირამთან. ფიტოტოქსიკურობა: შესაძლოა დაზიანდეს ქლიავისა და ატმის ფოთლები, განსაკუთრებით დაბალ ტემპერატურაზე. რეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში არ არის საშიში ფუტკრებისათვის.  
კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშაებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაების დაწყების დრო
ვაზი ჭრაქი 1-1.5კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(4) 7(3)
თხილი ფიტოფტორა, ვარჯის კიბო, ფესვის ხმობა. 2.5კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(4) 7(3)
ნესვი ჭრაქი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8(3) 7(3)
კიტრი ჭრაქი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(3) 7(3)
ხახვი ჭრაქი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(3) 7(3)
პომიდორი ფიტოფტოროზი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3(3) 7(3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 2კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(3) 7(3)
 
მერტონი ფუნგიციდი, ინსექტიციდი მოქმედი ნივთიერება: გოგირდი 800 გ/კგ წყალში დისპერსირებადი გრანულა დანიშნულება: მერტონი არის კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი და აკარიციდი, რომელიც გამოიყენება უმეტესი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ნაცროვანი და ზოგიერთი სხვა სახის დაავადებებისა და ტკიპების წინააღმდეგ. მერტონს უნიკალური პრეპარატული ფორმის მეშვეობით ახასიათებს კარგი მიმწებებლობა, ასევე, კონტაქტური მოქმედება და აქტიურობა აირად ფაზაში. მისი ნაწილაკების იდეალური ზომა განაპირობებს კარგ ხსნადობას, წარმოქმნის ერთგვაროვანსა და მდგრად სუსპენზიას. მერტონის გამოყენება დაშვებულია ორგანულ მეურნეობაში. რეზისტენტობის მართვა:
ჯგუფი M02 ფუნგიციდი
მერტონი არის M02 ჯგუფის ფუნგიციდი. M02 ფუნგიციდების მრავალჯერადმა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ამა თუ იმ სოკოვანი დაავადების გენეტიკური თვისებების ცვლილება და გახდეს მის მიმართ რეზისტენტული. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად მერტონი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები გამოიყენეთ მონაცვლეობით. ფიტოტოქსიკურობა: რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 7- 10 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზე და კულტურის ზრდის სიჩქარეზე.  
კულტურა, დასამუშავებე ლი ობიექტი დაავადება, მავნებელი პრეპარატ ის ხარჯვის ნორმა ( კგ/ჰა) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენები ს ჯერადობა) დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების დრო
ვაზი ნაცარი 2-4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(-3) 4(1)
თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი ნაცარი 2-4 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14-5) 4(1)
გოგროვნები ნაცარი 2-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2-3) 4(1)
პარკოსნები (ლობიო, ბარდა) ანთრაქნოზი, ჟანგა 1.5-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2-5) 4(1)
ბოსტნეული პერონოსპოროზი 1.5-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(3-5) 4(1)
კიტრი, პომიდორი ალტერნარიოზი, სილაქავეები, ანთრაქნოზი 2-3 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(2) 4(1)
ვაზი გალებიანი ტკიპა 3-5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(1-2) 4(1)
ხეხილი ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა კუნელის ტკიპა ხეხილის, წითელი ტკიპა 3-5 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1(1-2) 4(1)
 
ფუნიქსი 25 ფუნგიციდი დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ; ემულსიის კონცენტრატი დანიშნულება: ფუნიქსი 25 არის სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი დამცავი, პროფილაქტიკური და სამკურნალო მოქმედებით. ის იცავს კულტურას სოკოვანი დაავადებების გამომწვევი პათოგენებისგან, უზრუნველყოფს მოსავლიანობასა და მის ხარისხს. რეზისტენტობის მართვა: რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ფუნიქსი 25 ( მე-3 ჯგუფი) და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით. თავსებადობა: თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის შერევით. სამუშაო ხსნარის მომზადება: მუდმივი შერევის პროცესში წყალში ჩაამატეთ საჭირო რაოდენობის პრეპარატები შემდეგი მიმდევრობით: ჯერ მშრალი ფორმულაციები (სფ, წდგრ), შემდეგ თხევადი (სკ, სე, ზწე, ეკ, წხ) და შემდეგ მიმწებებელი. შეზღუდვები და მითითებები: არ შეასხუროთ ცხელი ქარების, მოსალოდნელი წვიმის ან სხვა არასტაბილური კლიმატური პირობების დროს. ფიტოტოქსიკურობა: რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 10- 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების ინტენსივობაზე. ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები: ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის, ნაწილობრივ მავნებელია ფრინველების, ცხოველების და ნაკლებად ტოქსიკური ფუტკრებისთვის. ტოქსიკურობის კლასი: U
კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა (ლ/ტ) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი ქეცი, ნაცარი 0.15-0.2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარდისფერების ფაზაში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14 დღიანი ინტერვალით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით 20(2-4)
დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო: 7(3)
ფუნგიციდი სველებადი ფხვნილი (სფ) სპილენძის ჰიდროქსიდი 770 გ/კგ ბარონი არის M1 ჯგუფის პრევენციული და დამცავი ხასიათის მქონე, კონტაქტური მოქმედების, ფართო სპექტრის ფუნგიციდი, რომელიც გამოიყენება: ყურძნის, ხეხილის, კაკლოვანი კულტურებისა და ბოსტნეულის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. ბარონი: აფერხებს - სოკოს სპორების აღმოცენების პროცესს. ბლოკავს - პათოგენის შეღწევადობას უჯრედში. ანელებს - ცილის ბიოსინთეზს. ამცირებს - მემბრანის გამტარობას. სამუშაო ხსნარის მომზადება: სამუშაო ხსნარის მომზადებისას გამოიყენეთ ისეთი აპარატი, რომელშიც მუდმივ რეჟიმში ხდება შერევა. სუფთა ავზის მესამედის წყლით შევსების შემდეგ ჩაამატეთ საჭირო რაოდენობის პრეპარატები W-A-L-E-S მეთოდით: 1. წყალში ხსნადი შეფუთვა; 2. სველებადი ფხვნილი; 3. წყალში დისპერსირებადი გრანულები და სხვა მშრალი ფორმულაციები. (გააგრძელეთ მორევა მანამ, სანამ ნარევი არ გახდება ერთგვაროვანი); 4. თხევადი ფორმულაციები (სუსპენზიის კონცენტრატი, სუსპენზიური ემულსია, ზეთოვან-წყლიანი ემულსია); 5. ემულსიის კონცენტრატი; 6. წყალხსნარი და შემდეგ მიმწებებელი.  რეზისტენტობა:
ფუნგიციდი M1 ჯგუფი
ბარონი არის  M1 ჯგუფის ფუნგიციდი. M1 ჯგუფის ფუნგიციდის მრავალჯერადმა გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ამა თუ იმ სოკოვანი დაავადების გენეტიკური თვისებების ცვლილება და გახდეს მის მიმართ რეზისტენტული. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ბარონი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით.  თავსებადობა თავსებადია სხვა პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებთან. დაუშვებელია მისი შერევა მჟავა რეაქციისა და ძლიერი ტუტე რეაქციის პროდუქტებთან. ფიტოტოქსიკურობა: რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის   ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე.  დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 7- 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზე და კულტურის ზრდის სიჩქარეზე. 
კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ) დაავადება გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზი რებული) სამუშაების დაწყების დრო
ვაზი 2კგ/ჰა ჭრაქი, ანთრაქნოზი.   შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. გამოიყენეთ, როდესაც ყლორტის სიგრძე არის 10 სმ. გამოიყენეთ უფრო მაღალი დოზა, როდესაც შეინიშნება დაავადებისთვის ხელსაყრელი პირობები. სპილენძის მიმართ მგრძნობიარე ჯიშებში შესაძლოა შეინიშნოს ფოთლის დაზიანება  20 (4) 3(1)
კაკლოვნები (კაკალი, თხილი) 1,5-2კგ/ჰა მურა ლაქიანობა, ნეკროზი, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი.  ნუშში გამოიყენეთ კვირტის დაბერვის დროს ფოთლის / ყვავილის განვითარების ადრეულ სტადიამდე. თხილში გამოიყენეთ ყვავილობის დასაწყისში. გაიმეორეთ შესხურება ყვავილობისას 7-10 დღის ინტერვალით. შეიძლება ხშირი წვიმების დროს საჭირო გახდეს დამატებითი შესხურება. 21(3) 3(1)
კარტოფილი 1.5-2 კგ/ჰა ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14(3) 7(3)
პომიდორი 1.5-2 კგ/ჰა ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7(3) 7(3)
კურკოვნები ( ატამი, გარგარი, ბალი, ალუბალი და სხვა)  1.5-1.7კგ/ჰა მონილიოზი, ნეკროზი ფოთლის სიხუჭუჭე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. გაზაფხულზე შეასხურეთ კვირტის დაბერვის დროს ფოთლის / ყვავილის განვითარების ადრეულ სტადიამდე.  15(2) 3(1)
თესლოვნები (ვაშლი, მსხალი და სხვა) 1.5კგ/ჰა ქეცი, ფოთლის სიხუჭუჭე,ბაქტერიული სილაქავე.  შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში გამოიყენეთ მწვანე კვირტის გამოჩენისას და გაიმეორეთ 10-14 დღიანი ინტერვალით.   15(3) 3(1)
 

იმპერიუმი

ფუნგიციდი

მოქმედი ნივთიერება: კაპტანი 500 გ/კგ  + აზოქსისტრობინი 100 გ/კგ

წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)

დანიშნულება:

იმპერიუმი არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების უნივერსალური, სამკურნალო და პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნგიციდი. ორი ნივთიერების ნაერთი ქმნის უნიკალური დაცვის საშუალებას ნაცრის წინააღმდეგ პომიდორში, კიტრში, ვაზსა და თესლოვან კულტურებში. ასევე, ეფექტურად გამოიყენება ფიტოფტოროზისა და ალტერნარიოზის წინააღმდეგ კარტოფილსა და პომიდროში. იმპერიუმს ახასიათებს ორმაგი დაცვა ვაზში, რადგან ის კულტურას იცავს, როგორც ნაცრისგან, ასევე ჭრაქის, ფომოფსისის, შავი სიდამპლისა და წითურასგან. იმპერიუმი ეფექტურად გამოიყენება ქეცის წინააღმდეგ საბრძოლველად ვაშლსა და მსხალში.

იმპერიუმში შემავალი ნივთიერება აზოქსისტრობინი აფერხებს სპორების გაღივებას სოკოვანი დაავადების ადრეულ სტადიებზე, ბლოკავს მის სასიცოცხლო ციკლს, რაც იდეალური დაცვაა მცენარეში სოკოს პათოგენების შეჭრისაგან. ის ასევე ეფექტურია სპორების გაღივების შემდგომ სტადიაზეც. კაპტანი კი მომენტალურად აღწევს სოკოს სპორებში, ხელს უშლის მეტაბოლიზმს, უჯრედის გაყოფას და სოკოს სპორების გაღივებას. ხასიათდება სწრაფი და ძლიერი მოქმედებით დაავადების გამომწვევი სოკოს მიმართ. გააჩნია გამაჯანსაღებელი მოქმედება მცენარის ქსოვილის მექანიკურ დაზიანებაზე და ნასეტყვზე, დაზიანებიდან მყისიერი შესხურებისას.

 რეზისტენტობის მართვა:

კაპტანიჯგუფიM4ფუნგიციდი
აზოქსისტრობინიჯგუფი11ფუნგიციდი

რეზისტენტობის მართვის მიხედვით იმპერიუმი არის M4 და მე-11 ჯგუფის ფუნგიციდი. იმპერიუმი ხასიათდება რეზისტენტობის განვითარების დაბალი რისკით. M4 და მე-11 ჯგუფის ფუნგიციდების ხშირად გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ამა თუ იმ სოკოვანი დაავადების გენეტიკური თვისებების ცვლილება და გახდეს მის მიმართ რეზისტენტული. რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ იმპერიუმი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით.

ფიტოტოქსიკურობა:

რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის  ფიტოტოქსიკური. ცხელ ან მშრალ ამინდში შესხურებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის დაზიანება.

ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე

 დაცვითი მოქმედების პერიოდი: 7- 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზე და კულტურის ზრდის სიჩქარეზე.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები:

ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის. არ დააბინძუროთ მდინარეები, გუბურები, წყლის არხები პრეპარატით, გამოყენებული ჭურჭლით ან ნარჩენებით.

კულტურა,
დასამუშავებელი ობიექტი
დაავადებაპრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
(კგ/ჰა)
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
კიტრიპერინისპოროზი, ნაცარი1.5-2კგ/ჰაშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში3(2)7(3)
ვაზიჭრაქი, ნაცარი, ფომოფსისი, შავი სიდამპლე, წითურა2კგ/ჰაშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში30(3)7(3)
კარტოფილიფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი2კგ/ჰაშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში28 (3)7(3)
თესლოვნები (ვაშლი, მსხალი და სხვა)ქეცი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე2კგ/ჰაშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში21(3)7(3)ჰერკულესი ფუნგიციდი ციპროდინილი 200 გ/ლ + ბოსკალიდი 200 გ/ლ სუსპენზიის კონცენტრატი (სკ) დანიშნულება ჰერკულესი არის სამკურნალო, დაცვითი და პროფილაქტიკური მოქმედების მქონე სისტემური ფუნგიცდი რომელიც გამოიყენება ფართო სპექტრის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. ამ ორი ნივთიერების კომბინაცია ბლოკავს ფერმენტების მოქმედებას, ასევე მცენარეში ამცირებს ამინომჟავების წარმოქმნას. ორი ნივთიერების კომბინაციას აქვს სინერგიული ეფექტი სიდამპლისა და სხვა სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ: მეთიონინის ბიოსინთეზის პროცესის ინჰიბიტიორი ციპროდინილი და სუკინის დეჰიდროგენეზის ინჰიბიტიორი (SDHI) ბოსკალიდი, ხელს უშლის სპორების გაღვივებას, აფერხებს სოკოს უჯრედების ზრდასა და მის შეჭრას მცენარეში.  რეზისტენტობის მართვა
ციპროდინილი ჯგუფი 9 ფუნგიცდი
ბოსკალიდი ჯგუფი 7 ფუნგიციდი
ჰერკულესი რეზისტენტობის მართვის მიზნით კლასიფიცირდება მე-7 და მე-9 ჯგუფებში. რეზისტენტობა შეიძლება განვითარდეს თუ ერთი ჯგუფის პროდუქტები გამოიყენება მუდმივად.  რეზისტენტობის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ჰერკულესი და სხვა ქიმიური კლასის პრეპარატები მონაცვლეობით. დაავადების განვითარებისთვის ხელსაყრელ პირობებში პრეპარატი გამოიყენეთ მოკლე ინტერვალით, ფუნგიციდებთან ნარევში, რომელთაც განსხვავებული მოქმედების მექანიზმი აქვთ. თავსებადობა თავსებადია თითქმის ყველა პესტიციდსა და აგროქიმიკატთან. სამუშაო ნარევის მომზადების წინ მიზანშეწონილია პრეპარატების შემოწმება თავსებადობაზე მცირე რაოდენობის  შერევით.  ფიტოტოქსიკურობა რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის   ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ. ცხელ ან მშრალ ამინდში შესხურებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს მცენარის დაზიანება. ზემოქმედების სიჩქარე: შესხურებისთანავე დაცვითი მოქმედების პერიოდი : 7- 14 დღე. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებზდე და კულტურის ზრდის სიჩქრაზე. ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები ტოქსიკურია თევზისა და სხვა წყლის ორგანიზმებისთვის. არ დააბინძუროთ მდინარეები, გუბურები, წყლის არხები პრეპარატით, გამოყენებული ჭურჭლით ან ნარჩენებით.
  კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირე ბული) სამუშაოების დაწყების დრო
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 35 (2-3) 7(3)
წიწაკა ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 (2-3) 7(3)
სალათის ფურცელი სკლეროცინიით გამოწვეული შტამპის ან ღეროს სიდამპლე 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 (2-3) 7(3)
კერნკროვნები ( მარწყვი, ჟოლო, მოცვი და სხვა) ნაცრისფერი სიდამპლე 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 (2-3) 7(3)
ნესვი ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 (2-3) 7(3)
კურკოვანი ხეხილი მონოლიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 (2-3) 7(3)
თესლოვანი ხეხილი ქეცი, ნაცარი, მონოლიოზი, ფოთლის ლაქიანობა 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 (2-3) 7(3)
კაკლოვანი კულტურები სიდამპლეები 0.4-0.8 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 (2-3) 7(3)
 
Weight
DimensionsN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Additional information
წონა N/A
კულტურები

ვაზი, თხილი, კარტოფილი, კიტრი, ნესვი, პომიდორი, ხახვი

დაავადებები

ფიტოფტოროზი, ჭრაქი

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, თხილი

დაავადებები

ლაქიანობა, ნაცარი, ჟანგა

კულტურები

ვაშლი, მსხალი

დაავადებები

ნაცარი, ჭრაქი

წონა N/A
შეფუთვა

0.25კგ, 0.5კგ, 10კგ, 1კგ

კულტურები

ატამი, ბადრიჯანი, გოგრა, ვაზი, კარტოფილი, ნესვი, პომიდორი, საზამთრო, ციტრუსი, წიწაკა

დაავადებები

ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი, ბაქტერიული დაავადება, ლაქიანობა, ფოთლის სიხუჭუჭე, ფომოფსისი, შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე, ჭრაქი

წონა N/A
დაავადებები

ალტერნარიოზი, ნაცარი, პერონოსპოროზი, ფიტოფტოროზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ფომოფსისი, ყავისფერი სიდამპლე, შავი სიდამპლე, ჭრაქი

კულტურები

ვაზი, ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, კარტოფილი, კიტრი, მსხალი

წონა N/A
კულტურები

ვაზი, კაკალი, კენკროვნები, კურკოვანი ხეხილი, ნესვი, სალათის ფურცელი

დაავადებები

ლაქიანობა, მონილიოზი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე, სიდამპლე, ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი, ყავისფერი სიდამპლე