ბარნელაცელი

კულტურა:

  • კარტოფილი, პომიდორი, სოიო

სარეველას სახეობა:

  • ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა

ნივთიერება:

  • მეტრიბუზინი 700 გ/კგ; წდგრ
101.25
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

ბარნელაცელი 70 არის სელექციური, სისტემური ჰერბიციდი, რომელიც გამოიყენება ერთწლიანი ფართოფოთლოვანი და მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ. პრეპარატი შეიწოვება სარეველას ფესვებიდან, ფოთლებიდან და ყლორტებიდან. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც სარეველას აღმოცენების, ასევე აღმოცენების შემდგომ პერიოდში

 

კულტურა სარეველა ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)
პომიდორი ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი  1.1-1.4 ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე  -(1)
პომიდორი ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი  0.7-0.8 ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში  30(1)
კარტოფილი ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი  1.4-2.1 ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე  -(1)
კარტოფილი ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი  0.7-0.8 სარეველების შესხურება კულტურის 5 სმდე სიმაღლისას -(1)
სოიო ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი  1 სარეველების შესხურება15-20 დღეში ჩითილების გადარგვიდან  30(1)
შეფუთვა

0.5კგ, 1 კგ

კულტურები

კარტოფილი, პომიდორი, სოიო

სარეველას სახეობა

ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველა, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა