ამინოზი

კულტურა:

  • იონჯა, სიმინდი, ქერი, შვრია, ხორბალი

სარეველას სახეობა:

  • ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა

ნივთიერება:

  • 2,4 დ 625 გ/ლ მჟავა; მარილზე გადაანგარიშებით 820 გ/ლ (წარმოდგენილი როგორც 455გ/ლ დიმეთილამინისა და 365გ/ლ დიეთანოლამინის მარილით);

პრეპარატული ფორმა :

  • წყალხსნარი
17.30
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

სისტემური მოქმედების სელექციური ჰერბიციდი, რომელიც ეფექტურია ერთწლიანი, მრავალწლიანი და ფართოფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ. გამოიყენება ხორბლის და სიმინდის ნათესებში. პესტიციდის ზემოქმედების შედეგად აღინიშნება უჯრედების არაბუნებრივი დაგრძელება, ღეროსა და ფოთლების დახვევა, გასქელება და სხვა სახის დეფორმაციები. ეფექტი მიიღება რამდენიმე საათში, სარეველა იწყებს გაყვითლებას და 2-3 დღის შემდეგ სრულიად ნადგურდება ის.

 

თავსებადია: ფოსფორორგანულ ინსექტიციდებთან.

 

კულტურა, დასამუშავებელ ი ობიექტი სარეველა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ) გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) დამუშაებულ ფართობზე ხელით (მექანიზი რებული) სამუშაების დაწყების

დრო

სიმინდი ერთწლიანი ორლებნიანი და 0.5-1.4 ნათესების შესხურება

კულტურის

-(1) -(7)

 

მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი

სარეველები

ბარტყობის ფაზაში
ქერი ერთწლიანი 0.5-1.3 ნათესების -(1) -(3)
ორლებნიანი და შესხურება
მრავალწლიანი კულტურის
ფართოფოთლოვანი ბარტყობის
სარეველები ფაზაში
ხორბალი ერთწლიანი 0.5-1.3 ნათესების -(1) -(3)
ორლებნიანი და შესხურება
მრავალწლიანი კულტურის
ფართოფოთლოვანი ბარტყობის
სარეველები ფაზაში
შვრია ერთწლიანი 0.5- 1.3 ნათესების -(1) -(3)
ორლებნიანი და შესხურება
მრავალწლიანი კულტურის
ფართოფოთლოვანი ბარტყობის
სარეველები ფაზაში
მილეტი ერთწლიანი 0.5-1.1 ნათესების -(1) -(3)
ორლებნიანი და შესხურება
მრავალწლიანი კულტურის
ფართოფოთლოვანი ბარტყობის
სარეველები ფაზაში
ტრიტიკალი ერთწლიანი 0.5-1.5 ნათესების -(1) -(3)
ორლებნიანი და შესხურება
მრავალწლიანი კულტურის
ფართოფოთლოვანი ბარტყობის
სარეველები ფაზაში
რაფსი ერთწლიანი 0.5-1.5 ნათესების -(1) -(3)
ორლებნიანი და შესხურება
მრავალწლიანი კულტურის
ფართოფოთლოვანი ბარტყობის
სარეველები ფაზაში
იონჯა ერთწლიანი 0.5-1.5 ნათესების -(1) -(3)
ორლებნიანი და შესხურება
მრავალწლიანი კულტურის
ფართოფოთლოვანი ბარტყობის
სარეველები ფაზაში

 

წონა N/A
კულტურები

იონჯა, სიმინდი, ქერი, შვრია, ხორბალი

სარეველას სახეობა

ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა