ამინოზი

კულტურა:

  • იონჯა, სიმინდი, ქერი, შვრია, ხორბალი

სარეველას სახეობა:

  • ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა
17.30
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

ამინოზი

მოქმედი ნივთიერება: 2,4 დ 625 გ/ლ მჟავა; მარილზე გადაანგარიშებით 820 გ/ლ (წარმოდგენილი როგორც 455გ/ლ დიმეთილამინისა და 365გ/ლ დიეთანოლამინის მარილით); წხ

ჰერბიციდი

დანიშნულება: სისტემური მოქმედების სელექციური ჰერბიციდი, რომელიც ეფექტურია ერთწლიანი, მრავალწლიანი და ფართოფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ ხორბლის და სიმინდის ნათესებში.

თავსებადია: ფოსფორორგანულ ინსექტიციდებთან.რეკომენდირებული დოზით გამოყენების  შემთხვევაში არ არის საშიში ფუტკრებისათვის.

დამუშაებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაების დაწყების დრო  -(3)

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება: ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში

კულტურა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა
სიმინდი 0.5-1.4 ლ/ჰა
ქერი 0.5-1.3 ლ/ჰა
ხორბალი 0.5-1.3 ლ/ჰა
შვრია 0.5- 1.3 ლ/ჰა
მილეტი 0.5-1.1 ლ/ჰა
ტრიტიკალი 0.5-1.5 ლ/ჰა
რაფსი 0.5-1.5 ლ/ჰა
იონჯა 0.5-1.5 ლ/ჰა

სარეველა: ერთწლიანი ორლებნიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველები

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება: მცენარის განვითარების საწყის ფაზაში.

ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა):-(1)

დამუშაებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაების დაწყების დრო: -(3)

წონა N/A
კულტურები

იონჯა, სიმინდი, ქერი, შვრია, ხორბალი

სარეველას სახეობა

ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველა, მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეველა