ალიგატორი

კატეგორია:

ფართო სპექტრის დამცავი მოქმედების მქონე ფუნგიციდი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ.

მოქმედების მექანიზმი:

დითიანონი – სისტემური მოქმედება

ხელს უშლის სპორების გაღვივებას. ასევე, აინჰიბირებს ცილის სინთეზს და ცვლის სულფიდრილის ჯგუფებს, რომელიც გვხვდება ამინომჟავა, ცისტეინში.

თვისებები:

ძლიერი მოქმედება ვაშლსა და მსხალში ქეცის საწინააღმდეგოდ.

თავსებადია სხვა პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებთან. დაუშვებელია მისი შერევა გოგირდის შემცველ ან ძლიერი ტუტე რეაქციის პროდუქტებთან.

რეკომენდებული ნორმებისა და დოზების გამოყენებისას პრეპარატი არ არის ფიტოტოქსიკური მცენარეების მიმართ.

კულტურა,
დასამუშავებელი
ობიექტი
დაავადებები პრეპარატის ხარჯვის ნორმა გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირებული) სამუშაოების
დაწყების დრო
თესლოვნები (ვაშლი, მსხალი) ქეცი, შავი, სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა 0.3-0.7 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21(2-5) 7(3)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები 0.5-0.7 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21(2-5) 7(3)
კურკოვნები (ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი) ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კლატოსპორიოზი 0.5-0.7 კგ/ჰა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21(3) 7(3)

 

შეფუთვა

1 კგ