აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

Wine deseases

Wine deseases

Downy Mildew
Downy Mildew
Black Rot
Black Rot
Phomopsis
Phomopsis
Pierce
Pierce
Powdery Mildew
Powdery Mildew
Crown Gall
Crown Gall
Bitter Rot
Bitter Rot
Sour Rot
Sour Rot
Ripe Rot
Ripe Rot
Vine Cancer
Vine Cancer
Botrytis (gray rot)
Botrytis (gray rot)
Anthracnose
Anthracnose