აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

Tomato nutrient deficiency

Tomato nutrient deficiency

Phosphorus (P) Deficiency
Phosphorus (P) Deficiency
Magnesium (Mg) Deficiency
Magnesium (Mg) Deficiency
Lack of calcium (Ca )
Lack of calcium (Ca )
Potassium (K) Deficiency
Potassium (K) Deficiency
Zinc (Zn) Deficiency
Zinc (Zn) Deficiency
Sulfur (S) Deficiency
Sulfur (S) Deficiency
Nitrogen (N) Deficiency
Nitrogen (N) Deficiency