აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

Wine

BUD SWELL
BUD SWELL
BUD BURST
BUD BURST
4-6 LEAF PHASE
4-6 LEAF PHASE
FLOWERS SEPARATING
FLOWERS SEPARATING
FIRST BLOOM
FIRST BLOOM
FULL BLOOM
FULL BLOOM
BUCKSHOT BERRIES
BUCKSHOT BERRIES
PEA-SIZED FRUIT
PEA-SIZED FRUIT
BERRY TOUCH
BERRY TOUCH
BUNCH CLOSURE
BUNCH CLOSURE
VERAISON
VERAISON
შეტანის ფაზა