აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ვაზის დაავადებები

ვაზის დაავადებები

ჭრაქი
ჭრაქი
შავი სიდამპლე
შავი სიდამპლე
ფომოფსისი
ფომოფსისი
პირსა
პირსა
ნეკროზი
ნეკროზი
ნაცარი
ნაცარი
მწარე სიდამპლე
მწარე სიდამპლე
მჟავე სიდამპლე
მჟავე სიდამპლე
თეთრი სიდამპლე (მწიფე სიდამპლე)
თეთრი სიდამპლე (მწიფე სიდამპლე)
ვაზის კიბო
ვაზის კიბო
ბოტრიტისი (ნაცრისფერი სიდამპლე)
ბოტრიტისი (ნაცრისფერი სიდამპლე)
ანთრაქნოზი
ანთრაქნოზი