აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

პომიდორის ელემენტების ნაკლებობა

პომიდორის ელემენტების ნაკლებობა

ფოსფორის (P) დეფიციტი
ფოსფორის (P) დეფიციტი
მაგნიუმის (Mg) დეფიციტი
მაგნიუმის (Mg) დეფიციტი
კალციუმის (Ca) დეფიციტი
კალციუმის (Ca) დეფიციტი
კალიუმის (K) დეფიციტი
კალიუმის (K) დეფიციტი
თუთიის (Zn) დეფიციტი
თუთიის (Zn) დეფიციტი
გოგირდის (S) დეფიციტი
გოგირდის (S) დეფიციტი
აზოტის (N) დეფიციტი
აზოტის (N) დეფიციტი