აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ზეთისხილის დაცვის სქემა

მიძინების პერიოდი
მიძინების პერიოდი
კვირტის დაბერვამდე
კვირტის დაბერვამდე
ყვავილების ზრდა-განვითარება
ყვავილების ზრდა-განვითარება
ყვავილობის 4 დაწყებამდე
ყვავილობის 4 დაწყებამდე
ყვავილობის დასასრული
ყვავილობის დასასრული
ნაყოფის ზრდა
ნაყოფის ზრდა
სიმწიფის დასაწყისი
სიმწიფის დასაწყისი
შეტანის ფაზა