აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ვაზის დაცვის სქემა

კვირტის დაბერვა
კვირტის დაბერვა
კვირტის გახსნა, 2-4 ფოთლის ფაზა
კვირტის გახსნა, 2-4 ფოთლის ფაზა
4-6 ფოთლის ფაზა
4-6 ფოთლის ფაზა
ყვავილების განცალკევების ფაზა
ყვავილების განცალკევების ფაზა
ყვავილობის დასაწყისი
ყვავილობის დასაწყისი
სრული ყვავილობა და ყვავილობის დასასრული
სრული ყვავილობა და ყვავილობის დასასრული
გამოხორბვლა
გამოხორბვლა
ისვრიმობის ფაზა
ისვრიმობის ფაზა
მტევნის შეკვრის პერიოდი
მტევნის შეკვრის პერიოდი
მწვანე მარცვლის ფაზა
მწვანე მარცვლის ფაზა
შეთვალება
შეთვალება
სიმწიფის დასაწყისი
სიმწიფის დასაწყისი
შეტანის ფაზა